Anna Mielczarek-Taica

absolwentka socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych uczelni publicznych i niepublicznych: Administracja publiczna (UMK), Akademii Menedżera (WSB w Toruniu) oraz Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej (KSW we Włocławku), posiada uprawnienia mediatora. Od kilkunastu lat pracownik administracyjny, w tym od lat 11 dziekanatu Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu, gdzie od 2 lat jest kierownikiem. Na UMK zajmowała się obsługą logistyczną studiów niestacjonarnych, a w dziekanacie prowadziła różne kierunki studiów, w tym studentów programu Erasmus, zajmowała się obsługą grantów wydziałowych, rozliczaniem pensum dydaktycznego, systemem USOS oraz obsługą rad wydziału. Obecnie nadzoruje dziekanat dydaktyczny (obsługa prowadzonych kierunków studiów, studiów doktoranckich oraz pomoc materialna) oraz dziekanat naukowo-badawczy (projekty i granty naukowe, działalność statutowa, ocena parametryczna), ponadto zajmuje się procedurami awansowymi, konkursami pracowniczymi, sprawami finansowymi, czuwa nad promocją (strona internetowa i social media) i organizacją imprez wydziałowych oraz dba o dobre relacje na wydziale J.

Zaangażowana w budowanie dobrego wizerunku uczelnianej administracji. Interesuje się turkusowym zarządzaniem i ciągle wierzy, że na uczelniach jest ono możliwe.