Ewa Wiśniewska

absolwentka administracji w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Menedżera. Od kilkunastu lat związana zawodowo z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie zajmowała się najróżniejszymi aspektami obsługi toku studiów (obsługa studentów, rozliczanie pensum dydaktycznego, organizacja rekrutacji, planowanie i statystyka). Od niemal dekady jest kierownikiem dziekanatu Kolegium Prawa w ALK, zajmuje się także obsługą seminarium doktorskiego; jest również przewodniczącą odwoławczej komisji stypendialnej. Interesuje się dwoma obszarami z zakresu szkolnictwa wyższego – zarządzaniem oraz postępowaniem administracyjnym. W ramach wspólnych zespołów projektowych brała udział w przygotowaniu procedur rekrutacji pracowników na stanowiska administracyjne; uczestniczyła także w pracach zespołu opracowującego zmiany w programie studiów.

Od samego początku zaangażowana w inicjatywę Forum Dziekanatów. Jej dziekanat współpracuje z SGH w zakresie tworzenia internetowej bazy dobrych praktyk, był także współorganizatorem seminarium Organizacja pracy w dziekanatach – w poszukiwaniu dobrych praktyk. Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów i koordynator sekcji prawnej.

Autorka kilku publikacji naukowych:

  • A happy Dean’s Office, but is there one? The case of Polish HEIs, (współautor: K. Górak-Sosnowska), w: Management and Administration of Higher Educational Institutions in times of change, A. Visvisi, M. Lytras, A. Sarirete (red.), Emerald Publishing 2019.
  • W poszukiwaniu szczęśliwego dziekanatu (współautor: K. Górak-Sosnowska), w: Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 93-110.
  • Dylematy postępowania administracyjnego w szkołach wyższych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych (współautor: K. Górak-Sosnowska), w: Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 209-220.