Irena Senator

absolwentka zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od kilkunastu lat związana z SGH, gdzie zajmowała się m.in. obsługą toku studiów, harmonogramem obron oraz windykacją należności. Od 2018 r. jest kierownikiem Dziekanatu Studium Magisterskiego. SGH. Ponadto pełni funkcję sekretarza Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej i współrealizuje projekt ref:EU – Muslim minorities and the refugee crisis in Europe finansowany ze środków programu Erasmus+ (Jean Monnet Project, 2017–2019). Współautorka publikacji dotyczących funkcjonowania dziekanatów: monografii Dziekanaty na wyższych uczelniach: funkcjonowanie – wyzwania – dobre praktyki (Warszawa 2018) oraz artykułu Managing students’ affairs at higher education institutions: a qualitative analysis of selected tasks and processes w “Journal of Management and Financial Services”, nr 30, 2017. Jest także członkiem komitetu organizacyjnego pierwszego ogólnopolskiego Forum Dziekanatów.