Katarzyna Górak-Sosnowska

doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo (2015), doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2007) i potrójny magister. Od kilkunastu lat pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego; kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej oraz prodziekan w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH. Zajmuje się naukowo współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie, a od dwóch lat – dziekanatami. Kieruje obecnie dwoma projektami: Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam (NCN 2018–2021) oraz ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe (Erasmus+ 2017–2019). Opublikowała kilka monografii, w tym Funkcjonowanie dziekanatów na wyższych uczelniach (współautorka, 2018). 

W 2017 r. zainicjowała pierwsze ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH. Prowadzi blog dziekanatu dla studentów (i nie tylko) „Po drugiej stronie okienka”. Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.