Magdalena Tomaszewska

pracuje w Dziekanacie Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na stanowisku samodzielnego referenta. Zajmuje się obsługą studentów studiów niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych.