100, a właściwie 200 pytań o prawo szkolnictwa wyższego – sprawozdanie z seminarium

100, a właściwie 200 pytań o prawo szkolnictwa wyższego – sprawozdanie z seminarium

Chociaż od wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce minęło już ponad dwa lata, to pytań i próśb o pomoc w interpretacji ciągle zmieniających się przepisów nie brakuje. Mieliśmy na to dowód podczas IV Ogólnopolskiego Forum Dziekanatów, kiedy to do sesji  Zmiany przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego w warunkach Covid-19 zostało zgłoszone blisko 100 pytań. Tradycyjnie już nie udało się udzielić odpowiedzi na nie wszystkie. Dlatego też, Pan Marcin Czaja – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki wyszedł z inicjatywą zorganizowania kolejnej sesji pytań i odpowiedzi, co jako Stowarzyszenie przyjęliśmy z ogromną radością.

15 lutego 2021 r. odbyło się seminarium: 100 pytań o prawo szkolnictwa wyższego, podczas którego Pan Dyrektor Marcin Czaja odpowiadał na pytania dotyczące m.in. programów studiów, prowadzenia dokumentacji ich przebiegu, pobierania opłat związanych z procesem kształcenia, procesu dyplomowania, tworzenia i prowadzenia studiów wspólnych, prowadzenia teczki akt osobowych, czy też postępowań habilitacyjnych. Udzielił również szczegółowych wyjaśnień dotyczących tematu, który tego dnia budził ogromne poruszenie, tj. rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia. W sprawie tej po raz kolejny uzyskaliśmy zapewnienie, że Ministerstwo Edukacji i Nauki pamięta o szczepieniach osób niebędących nauczycielami akademickimi, jednak na dzień dzisiejszy brak jest zgody  na rozszerzenie wariantu szczepień, brak jest również informacji w jakim terminie rozpoczną się szczepienia NA.

Podczas trwającego 3 godziny seminarium uzyskaliśmy odpowiedzi nie na 100, a blisko 200 pytań i naszemu Gościowi udało się wyjaśnić wiele zawiłości interpretacyjnych związanych z przepisami, na których pracujemy każdego dnia. Oprócz odpowiedzi na przesłane wcześniej do SFD oraz zadawane na czacie pytania Pan Marcin Czaja omówił również zmiany w szkolnictwie wyższym wprowadzone ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, o których pisaliśmy. Zapowiedział również nowelizację rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela a także rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Podczas seminarium nie dało się uniknąć nurtującego nas wszystkich pytania o to, jak Ministerstwo widzi kwestię prowadzenia kształcenia w kolejnym roku akademickim. Niestety, na to pytanie nie uzyskaliśmy odpowiedzi, a jedynie informację, że wszystko uzależnione jest od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. Pan Dyrektor przekazał jednak, że Ministerstwo Zdrowia przymierza się do przywracania kształcenia stacjonarnego na uczelniach medycznych jemu podlegających.

Podczas wszystkich dotychczas organizowanych spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki wiele emocji wywołują kwestie związane z pomocą materialną. Podczas seminarium, na zaproszenie Pana Marcina Czai odpowiedzi na pytania z tej tematyki omówił Pan Piotr Jagielski, Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego. Odniósł się on również do projektowanych zmian z zakresu pomocy materialnej, a mianowicie planów przeniesienia przyznawania stypendiów socjalnych do Ośrodków Pomocy Społecznej. Zapowiedział również doprecyzowanie kwestii 6-letniego okresu studiowania podczas którego student jest uprawniony do pobierania pomocy materialnej. Wiele kontrowersji, co widać po dyskusji na grupie SFD na portalu Facebook, budzi w szczególności pierwsza z zapowiedzianych zmian, więc jako Stowarzyszenie będziemy w tej sprawie z pewnością trzymać rękę na pulsie i poinformujemy, jak tylko opublikowany zostanie do konsultacji projekt ustawy zawierającej wspomniane nowelizacje.

Poniedziałkowe seminarium cieszyło się jak zwykle ogromnym zainteresowaniem, liczba zarejestrowanych uczestników przekroczyła 400 osób, które podczas trwającego trzy godziny spotkania otrzymały od Pana Dyrektora Marcina Czai ogromną dawkę wiedzy i informacji. Dlatego nie pozostaje nam nic innego jak powiedzieć: Dziękujemy i mamy nadzieję na więcej.

A oto prezentacja z seminarium: 100 pytań o prawo szkolnictwa wyższego, 15.02.2021, M. Czaja (MEiN)