100 pytań do OPI – 6. Ogólnopolskie Forum Dziekanatów

100 pytań do OPI – 6. Ogólnopolskie Forum Dziekanatów

Za nami 6. Ogólnopolskie Forum Dziekanatów. Zamieściliśmy już wprawdzie sprawozdanie z całego wydarzenia, ale chcemy jeszcze wrócić do wyjątkowych momentów Forum – do wystąpień pracowników OPI PIB.

Są takie wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, które choć dzieją się cyklicznie, to mają niewyczerpany potencjał i cieszą się niesłabnącą popularnością. Należą do nich niewątpliwie spotkania z przedstawicielami OPI PIB i spotkania „100 pytań o POL-on”. Nie inaczej było i tym razem – tematyka ta towarzyszyła nam w trakcie obu dni Forum.

Pierwszego dnia wystąpił p. Marek Michajłowicz – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Oprogramowania, który omówił ewaluację działalności naukowej za lata 2017–2022 i opowiedział o perspektywach rozwoju i wykorzystania POL-on, PBN, aplikacji SEDN oraz platformy RAD-on.

Drugiego dnia p. Maja Odolińska – liderka Zespołu ds. Szkoleń w Dziale Zasobów Informacyjnych przedstawiła praktyczne informacje dla użytkowników POL-onu. Podsumowano ostatnie zmiany w POL-onie, snuto też plany na przyszłość, dzięki czemu z pierwszej ręki mogliśmy dowiedzieć się, o tym, co nas czeka w najbliższym czasie.

Jak co roku, ogromnym zainteresowaniem cieszyło się 100 pytań o POL-on. Na pytania uczestników odpowiadał zespół ekspertów OPI PIB: p. Paweł Nowek, szef Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych, razem ze swoim zespołem analitycznym, w skład którego weszli: Marta Niemczyk, Łukasz Błaszczyk, Maria Bylina, Iwona Kucharska, Barbara Gwiazda, Krzysztof Stojek oraz Sebastian Fijałkowski z Działu Zasobów Informacyjnych i Małgorzata Wartacz z Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej.

Cieszy nas, że eksperci OPI PIB zawsze znajdują czas na spotkanie z użytkownikami swoich systemów, zbierają opinie i wsłuchują się w uwagi. Wystąpienie ekspertów cieszyło się taką popularnością, że nie sposób było odpowiedzieć na wszystkie pytania na żywo – jednak dzięki pracownikom OPI odpowiedzi na pytania z czatu możemy załączyć do tego wpisu.

Wszystkim ekspertom serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, za ich profesjonalne i wyczerpujące odpowiedzi i życzliwość dla nas.

Poniżej zamieszczamy prezentacje z poszczególnych wystąpień i zestawienie pytań i odpowiedzi, by można je było pobrać i w dowolnej chwili do nich wrócić: