6 ogólnopolskie Forum Dziekanatów

6 ogólnopolskie Forum Dziekanatów

Spotkaliśmy się już po raz szósty na Ogólnopolskim Forum Dziekanatów, w tym po raz trzeci w formule zdalnej. Formuła ta symbolicznie dała się nam we znaki – niemalże wszystkie wystąpienia otwierające zawierały postulat spotkania się w trybie stacjonarnym. Ten wątek zarysował się na tyle silnie, że już następnego dnia rozważaliśmy, czy, gdzie i jak jesteśmy w stanie zorganizować kolejne forum w realu.

Tegoroczna edycja Forum Dziekanatów składała się z dwóch dni obrad, przy czym pierwszy miał charakter strategiczny, a drugi informatyczny. Forum otworzyła Minister Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Rektorzy współorganizujących uczelni: prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego oraz dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas pierwszego dnia mieliśmy okazję z pierwszej ręki dowiedzieć się o planach kluczowych dla funkcjonowania administracji szkolnictwa wyższego. Pan Marcin Czaja – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEiN – zapoznał nas z rozwiązaniami wprowadzonymi przez MEiN dla studentów ukraińskich, a także poddał się tradycyjnie serii 100 pytań do… Sesja trwała pół godziny dłużej niż zaplanowaliśmy, a i tak nie na wszystkie pytania zdążył odpowiedzieć. Następnie p. Michał Przymusiński – Zastępca Dyrektora ds. Cyfryzacji Nauk i Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych zapoznał nas z pracami nad portalem edukacja.gov.pl. Z kolei p. Marek Michajłowicz – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Oprogramowania w OPI omówił ostatnią ewaluację i prace nad systemem POL-on.

Wystąpienia te ukazywały prace i plany kluczowych instytucji z obszaru szkolnictwa wyższego w kontekście ich wpływu na pracę administracji uczelni. Uczestnicy z pierwszej ręki mogli dowiedzieć się, co ich czeka w najbliższym czasie. I tak, jedno z planowanych rozwiązań postulowanych swego czasu również przez nasze Stowarzyszenie już jest w Senacie i czeka na wdrożenie.

Dzień pierwszy zamknęły trzy raporty z badań poświęconych naszym, administracyjnym sprawom. Było zatem o motywacji i motywowaniu pracowników (Ania Mielczarek-Taica), o wzajemnym postrzeganiu (niekiedy w krzywym zwierciadle) przez nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (a może przewrotnie za Marią Cywińską napiszmy: pracowników administracyjnych i pracowników niebędących administracją), a także o świeżych jeszcze wynikach badań dotyczących pracy zdalnej na uczelniach. O dwóch ostatnich tematach opowiadałyśmy w spontanicznym dwugłosie z Marią właśnie.

Dzień drugi poświęcony był sprawom informatycznym i został w całości zorganizowany przez Sekcję Informatyczną Stowarzyszenia, a prowadzony był przez Darka Wronikowskiego i dr Justynę Jaskólską. Rozpoczęliśmy od strategicznego nakreślenia planów i prac MEiN w obszarze informatyzacji szkolnictwa wyższego i nauki dzięki prezentacji p. Łukasza Wawra, Zastępcy Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w MEiN, który otworzył drugi dzień Forum. Kolejne prezentacje miały charakter praktyczny i dotyczyły rozwiązań wdrażanych na uczelniach publicznych i niepublicznych. Sporo czasu poświęciliśmy systemowi EZD w wersji PUW i RP (o systemach opowiadała p. Magdalena Sawicka – dyrektor NASK, a następnie przykład wdrożenia zaprezentowała p. Hanna Kwiatkowska z Politechniki Gdańskiej). Sieć Erasmus Without Paper omówiła dr Janina Mincer-Daszkiewicz (UW), Europejską kartę studenta (Marek Gosławski – Politechnika Poznańska), e-Zaświadczenia i e-Decyzje (Grzegorz Kamola, ALK), CRM@SGH (Artur Stankiewicz, SGH) oraz Elektroniczną kancelarię i rozliczanie studentów (Bartosz Stępień i Artur Kornatka WSB-NLU). Pomiędzy wystąpieniami dotyczącymi wdrożeń znalazł się godzinny panel OPI, który odbył się w tradycyjnej formule 100 pytań o POLon. Dzielnie odpowiadał na nie zespół 10 osób z OPI-PBI. Tylu prelegentów na jednym wystąpieniu jeszcze nigdy nie było! Tym bardziej dziękujemy i doceniamy 😊

Tegoroczne Forum miało kilka momentów kluczowych. Pierwszym było to, że sprawy informatyczne po raz pierwszy w swoje ręce wzięła nasza własna, stowarzyszeniowa Sekcja Informatyczna. Drugi taki moment, to przekonanie, że choć być może online jesteśmy w stanie sięgnąć ponad 800 zarejestrowanych osób i ponad 550-650 uczestników każdego dnia obrad, to jednak dobrze byłoby spotkać się w realu. Trzeci padł na początku, podczas wystąpień otwierających – Rektor Mazurek powiedział, że są dwa rodzaje konferencji: takie, na które się idzie i wychodzi co najwyżej ze zdjęciem do wstawienia na LI oraz takie, które coś dają i z których faktycznie coś się wynosi. Nie będę dopisywać, w której kategorii znajduje się Forum Dziekanatów, ale z panelu moderatorów widzieliśmy, że Pan Rektor został jeszcze z nami na dalszą część obrad.

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w formule stacjonarnej!