Albert Skibiński

Absolwent ochrony środowiska na Politechnice Warszawskiej oraz student zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2020 roku specjalista ds. obsługi studentów w Dziekanacie Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Zajmuje się prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów, prowadzi bieżącą obsługę studentów i wykładowców oraz ściśle współpracuje z Dziekanem i Prodziekanami Kolegium Prawa. Uczestniczy w projektach dotyczących cyfryzacji procesów obsługi toku studiów w ALK (m.in. uczestniczył we wdrożeniu e-teczki studenta, e-zaświadczeń, e-wniosków), współtworzył chat bota wspomagającego proces obsługi studenta.

Od 2023 roku członek Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.