Alicja Woźniak

Od 2015 r. do 2021 r. związana zawodowo z Uniwersytetem Wrocławskim. Początkowo jako Kierownik Projektu ,,Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów do sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim’’, następnie pracownik dziekanatu na Wydziale Nauk Społecznych. Zajmowała się pomocą materialną dla studentów.

Od 2022 r. pracownik Centrum Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – sekcja toku studiów i świadczeń. Członek zespołu ds. optymalizacji funkcjonowania USOS – specjalista ds. merytorycznych w zakresie świadczeń dla studentów.

Koordynator sekcji stypendialnej Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.