Anna Chrzanowicz

absolwentka ekonomii, nauczyciel języka angielskiego w latach 2001 – 2010, posiada międzynarodowe certyfikaty językowe: Certificate in Practical Business English, ICC – Certificate in English. Od 2012 r. zatrudniona w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, w którym koordynuje  organizację  i obsługę toku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, oraz doktoranckich. Uczestnik projektu POWER: „AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców”. Uczestnik Seminarium praktycznego: Organizacja pracy w dziekanacie.  W poszukiwaniu dobrych praktyk, oraz Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej.