Anna Mielczarek-Taica

kierowniczka dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK, zaangażowana w budowanie dobrego wizerunku uczelnianej administracji. Interesuje się relacjami i komunikacją, zarządzaniem oraz budowaniem motywacji w zespole. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z Administracji publicznej, Zarządzania zasobami ludzkimi, Akademii Menedżera oraz w zakresie Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej. Przedstawicielka osób niebędących nauczycielami akademickim w Senacie UMK (kadencja 2020-2024). Członkini rady naukowej Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Zaangażowana w prace zespołu wprowadzającym GEP na UMK (w zakresie zarządzanie i podejmowanie decyzji), a wcześniej w prace zespołu opracowującego procedury mające na celu zapewnienie bezpiecznego oraz wolnego od przemocy i dyskryminacji środowiska pracy i nauki. Współzałożycielka i przewodnicząca komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Forum Dziekanatów w kadencji 2018-2021. Od listopada 2021 roku członkini Zarządu Stowarzyszenia. Certyfikowana trenerka Stylów Myślenia i Działania FRIS® oraz certyfikowana trenerka Master Person Analysis (testu badającego osobowość zawodową w zakresie 9 cech głównych, istotnych dla osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku pracy) z uprawnieniami mediatora i certyfikatem Practitioner Business Coach. Kierownik dwóch zadań w programie PO WER 2014-2020 na UMK: cyklu szkoleń dedykowanych pracownikom dziekanatu oraz projektu aplikacji „Gra o dyplom” usprawniającej komunikację ze studentami. Kierownik grantu MNiSW w programie DIALOG pn. ”Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej”. Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu szkolnictwa wyższego i kilku wystąpień na konferencjach poświęconych pracownikom administracji oraz komunikacji ze studentami. Po godzinach prowadzi zajęcia z treningu umiejętności interpersonalnych dla studentów. Zwolenniczka rozwijania miękkich kompetencji oraz „kolorowych” koncepcji zarządzania.