Anna Mielczarek-Taica

kierownik dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK, zaangażowana w budowanie dobrego wizerunku uczelnianej administracji. Interesuje się relacjami i komunikacją, zarządzaniem oraz budowaniem motywacji w zespole. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z Administracji publicznej, Zarządzania zasobami ludzkimi, Akademii Menedżera oraz w zakresie Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej. Współzałożycielka i przewodnicząca komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Członek rektorskiej komisji (jako reprezentantka administracji) opracowującej procedury mające na celu zapewnienie bezpiecznego oraz wolnego od przemocy i dyskryminacji środowiska pracy i nauki na UMK. Certyfikowany trener stylów myślenia i działania FRIS® z uprawnieniami mediatora i certyfikatem Practitioner Business Coach. Kierownik dwóch zadań w programie PO WER 2014-2020 na UMK: cyklu szkoleń (twardych i miękkich) dedykowanych pracownikom dziekanatu oraz projektu aplikacji „Gra o dyplom” usprawniającej komunikację ze studentami. Kierownik grantu MNiSW w programie DIALOG pn. ”Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej”. Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu szkolnictwa wyższego i kilku wystąpień na konferencjach poświęconych pracownikom administracji oraz komunikacji ze studentami. Po godzinach prowadzi zajęcia z treningu umiejętności interpersonalnych dla studentów. Zwolenniczka rozwijania miękkich kompetencji oraz „kolorowych” koncepcji zarządzania.