Anna Stoczkiewicz

absolwentka studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Chemicznego PW. Od 2015 roku kieruje dziekanatem Wydziału Inżynierii Lądowej PW.Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, w latach 2018-2021 pełniła rolę sekretarza Stowarzyszenia.

W 2018 roku, wraz z dwoma kierowniczkami dziekanatów PW, zainicjowała powstanie Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej. Forum to w 2021 zostało wpisane w struktury organizacyjne w uczelni pod nazwą Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej jako ciało opiniodawczo-doradcze Rektora. W kadencji 2020-2024 została powołana na Przewodniczącą Uczelnianego Forum Dziekanatów PW. Jest członkiem Senatu PW, Senackiej Komisji ds. kształcenia i Senackiej Komisji ds. organizacji uczelni w kadencji 2020-2024.