Anna Stoczkiewicz

absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, kierunek technologia chemiczna (2010); w dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pracuje od 2011 r., a od 2015 r. jest jego kierownikiem. W latach 2012-2014 była sekretarzem rady wydziału. Jest wydziałowym administratorem systemu USOS od jego wdrożenia na WIL PW. Uczestniczy w projekcie: Zwiększenie wykorzystania e-usług do obsługi edukacji na Wydziale Inżynierii Lądowej i na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej(RPO WM 2014-2020).

Jedna z inicjatorek powstania na Politechnice Warszawskiej Forum Dziekanatów PW. Jako przedstawicielka dziekanatów Politechniki Warszawskiej współorganizowała seminarium Organizacja pracy w dziekanatach – w poszukiwaniu dobrych praktyk. Interesuje się standaryzacją oraz optymalizacją procesów obsługi toku studiów.