12.45 – 14.15 – Sesja: współpraca w dziekanacie w kontekście przepisów Ustawy 2.0

12.45 – 14.15 – Sesja: współpraca w dziekanacie w kontekście przepisów Ustawy 2.0
  1. Początek studiów po nowemu (rekrutacja 2.0) – Marcin Kmieć, dziekanat Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    „Początek studiów po nowemu” W prezentacji spróbuję podsumować zmiany, jakie czekają uczelnie i pracowników dziekanatów w przyjmowaniu kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020 i to, jak te zmiany mogą wpłynąć na organizację naszej pracy. Marcin Kmieć – przez dziewięć lat pracowałem w dziekanacie Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie jestem pracownikiem dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  2. Ustawa 2.0 a KPA w postępowaniu administracyjnym w sprawach studentówmgr Ewa Wiśniewska, dziekanat Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego i dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH, Prodziekan ds. studenckich, Kolegium Magisterskie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  3. Nowe Regulaminy Studiów w świetle Ustawy 2.0 – przykłady rozwiązań i najważniejszych zapisów mgr inż. Beata Dobrzeniecka, dziekanat Wydziału Mechatroniki, Politechnika Warszawska
  4. Nowe wyzwania dla Uczelni w zakresie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz regulacji wewnętrznych w świetle zapisów Ustawy 2.0 oraz Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów – mgr inż. Wioletta Braun, kierownik dziekanatu Wydziału Mechanicznego, Politechnika Gdańska
  5. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w Ustawie 2.0 a autonomia uczelni wyższychmgr Wojciech Cukrowski, Dział Rekrutacji Spraw Studenckich UMK Toruń

Prowadzenie: mgr Barbara Polaszek