15.00 -16.15 Sesja: współpraca z Centralą – jak ułatwić pracę w dziekanacie?

15.00 -16.15 Sesja: współpraca z Centralą – jak ułatwić pracę w dziekanacie?
  1. Automatyzacja układania harmonogramu zajęć na uczelni mgr Anna Kulpa, Dyrektor Administracyjny Wydziału Humanistycznego Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków
  2. Nowy Katalog Studiów – jako narzędzie do modelowania elastycznego toku studiów
    mgr Marcin Drozd, Kierownik projektu ds. wdrożenia systemu USOS, Politechnika Warszawska
    Celem prezentacji jest przedstawienie nowego modułu Katalog Studiów, który powstaje w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”. Nowy moduł, który stanie się jedną z aplikacji satelitarnych Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów będzie dostarczał szereg funkcjonalności związanych z modelowaniem programów kształcenia, weryfikacją pokrycia efektów kierunkowych efektami przedmiotowym, jak również będzie wspierał zarządzanie indywidualnymi planami studiów.

    Marcin Drozd: Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2007 roku związany z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS). Od 2013 r. pracuje na jako kierownik projektów w Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej.

  3. Wsparcie uczelni w zakresie zarządzania programami studiów z perspektywy wymogów Ustawy 2.0mgr Łukasz Chmarzyński, Atomscript , Poznań
  4. Czy informatyzacja musi wiązać się ze wzrostem pracy?mgr Tomasz Piontek, kierownik Pracowni Komputeryzacji Administracji Uczelni, UMK Toruń

Prowadzenie: mgr Anna Krawczyk