9.00 – Otwarcie seminarium

9.00 – Otwarcie seminarium

Powitanie gości –  Kanclerz UMK dr Tomasz Jędrzejewski

Kanclerz  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i jednocześnie pracownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym artykułów studiów, głos i podręczników akademickich. Uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji, na których wygłaszał referaty i uczestniczył w panelach dyskusyjnych. Był uczestnikiem projektów finansowanych między innymi z funduszy strukturalnych, w tym „Opłaty publiczne obciążające proces inwestycyjno-budowlany (spójny system czy zespół zbędnych barier)”, „Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r.” w części dotyczącej deregulacji w systemie szkolnictwa wyższego oraz „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”.