9.10 – 10.40 Sesja: współpraca jednostek uczelni

9.10 – 10.40 Sesja: współpraca jednostek uczelni
  1. Wykład otwierający seminarium: Wyzwania symetrii – dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK, Dziekan Wydziału Humanistycznego, UMK Toruń
  2.  „Od rekrutacji do dyplomu” – formy wsparcia dziekanatów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr Barbara Mikulska, Dyrektor ds. Studentów i Organizacji Kształcenia, UMK Toruń

    Współczesny dziekanat nie może funkcjonować bez wsparcia informatycznego. W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wdrażanie rozwiązań informatycznych idzie w parze z systemowymi rozwiązaniami organizacyjnymi, którymi obejmowane są wszystkie dziekanaty. Wiele rozwiązań nie tylko usprawniło bieżącą pracę dziekanatów ale w perspektywie przyniosło wymierne korzyści i zaoszczędziło dużo pracy przy realizacji nowych obowiązków ustawowych. W prezentacji „Od rekrutacji do dyplomu” – formy wsparcia dziekanatów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawiam przykłady takich rozwiązań.

    Barbara Mikulska – pracuje w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika od 1992 r. Funkcjonowanie uczelni w szczególności zagadnienia związane z procesem kształcenia poznała pracując na stanowiskach referenta, specjalisty, starszego specjalisty, a następnie kierownika dziekanatu, kierownika Działu Dydaktyki, z-cy Kanclerza ds. Organizacji Kształcenia. Aktualnie jest Dyrektorem ds. Studenckich i Organizacji Kształcenia i administratorem uczelnianym systemu POL-on. Z pomocą pracowników Pracowni Komputeryzacji Toku Nauczania wdrożyła w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wiele projektów związanych z informatyzacją procesów rekrutacji i kształcenia, między innymi: unikatowy w skali kraju projekt centralnej rekrutacji na studia wykorzystujący system priorytetów oraz projekt związany z procesem rozliczania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem systemu USOS w UMK. Wraz ze wspierającymi ją działami merytorycznymi (Działem Kształcenia, Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich, Działem Dydaktyki CM) opracowuje wewnętrzne akty prawne związane z procesem kształcenia, obsługą studiów i studentów, a także projektuje i wdraża procesy ułatwiające pracę dziekanatom.

  3. O potrzebie współpracy dziekanatów szkół wyższych SGH, Katarzyna Górak-Sosnowska, Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów
  4. Organizm wspólny, czyli o tym jak stworzyłyśmy zespół, w którym wszystkie ogniwa są połączone ze sobą mgr Monika Kawałek, kierownik Działu Nauczania, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
  5. Współpraca Administracji Centralnej Uczelni z dziekanatami na przykładzie Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej mgr Anna Chrzanowicz, kierownik dziekanatu Wydziału Elektrycznego i mgr Beata Dobrzeniecka, kierownik dziekanatu Wydziału Mechatroniki, Politechnika Warszawska
  6. Rzecznik akademicki UMK. W czym mogę pomóc? dr Bartłomiej Chludziński, Rzecznik Akademicki UMK Toruń

Prowadzenie: mgr Anna Mielczarek-Taica