APS z wizytą w AGH

APS z wizytą w AGH

 

Początek sierpnia to czas urlopów, lekkiego spowolnienia działania uczelni i poluzowania obostrzeń po trzeciej fali pandemii (a być może pomiędzy trzecią a czwartą falą). Był to także dobry okres, by wziąć udział w międzyuczelnianych wizytach studyjnych realizowanych w ramach projektu „Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej”. Decyzja o wzięciu udziału była spontaniczna, jednak wybór uczelni odwiedzanej był przeze mnie gruntownie przemyślany. Dzięki otwartości i gościnności zespołu Centrum Organizacji Kształcenia Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaplanowanie wyjazdu i opracowanie programu wizyty przebiegło szybko i sprawnie, a sam pobyt był ciekawy i inspirujący zarówno pod względem zawodowym, jak i towarzyskim. O pięknie Krakowa i interesujących ludziach z zespołu Centrum nie będę się rozpisywała (choć mogłabym napisać wiele, wiele dobrego). Skupię się na kwestiach zawodowych.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, to dwie uczelnie o zupełnie różnych profilach: technicznym i pedagogicznym. Dwa działy administracji centralnej Centrum Organizacji Kształcenia i Biuro Organizacji Kształcenia, którym kieruję, to jednostki analogiczne choć pod wieloma względami niepodobne. Właśnie te podobieństwa i różnice były dla mnie wyjątkowo ciekawe i leżały u podstaw mojego wyboru.

Wyjazd trwał 4 dni, w trakcie których miałam możliwość zapoznania się ze strukturą uczelni oraz jej kulturą organizacyjną. Poznałam działanie Centrum Organizacji Kształcenia, a w szczególności specyfikę pracy: Działu Utrzymania Systemów Obsługi Studiów, Działu Jakości Kształcenia, Działu Organizacji Studiów. W miłej atmosferze rozmawialiśmy i wymienialiśmy się doświadczeniami między innymi na temat wdrażania zmian w systemie USOS i przygotowania użytkowników do nowych rozwiązań, procedury weryfikacji dokumentacji dotyczącej tworzenia nowych kierunków i specjalności, weryfikacji sylabusów, procedury przygotowywania aktów prawnych dotyczących toku studiów w warunkach często zmieniających się przepisów. Nie omijaliśmy kwestii trudnych, a wręcz przeciwnie skupialiśmy się na nich mocniej. Dzieliliśmy się stosowanymi przez nas rozwiązaniami i szukaliśmy nowych dróg rozwiązania problemów.

Wizyta pozwoliła na wymianę doświadczeń, poznanie dobrych praktyk i nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy osobami zajmującymi się podobnymi zadaniami na różnych uczelniach.

Każda taka podróż to doświadczenie czegoś nowego, poznanie nowych miejsc, ludzi, zwyczajów i kultury pracy. To inspiracja i motywacja do rozwoju i dalszego działania. Zdobytą wiedzę można wykorzystać w praktyce. Dlatego zachęcam do uczestniczenia w wyjazdach studyjnych i sama chętnie skorzystam, gdy pojawi się kolejna taka możliwość.

Krajowe wizyty studyjne dla pracowników uczelnianej administracji obywają się w ramach projektu „Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej” realizowanego przez konsorcjum uczelni w składzie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (lider), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Społecznohumanistyczny SWPS, finansowanego ze środków programu Dialog.