Barbara Mroczkowska

Absolwentka filologii polskiej na  Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania elementami marketingu przy wykorzystaniu technik informacyjnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu.

Od 2004 roku związana z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Przez kilkanaście lat pełniła funkcję kierowniczki Dziekanatu Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, a od 2019 roku pełni funkcję kierowniczki Biura Organizacji Kształcenia. 

Członkini Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w latach 2007-2019. Przedstawicielka pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Senacie Akademii w kadencji 2016-2020. Odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

Zajmuje się m. in. tworzeniem procedur i aktów prawnych związanych z procesem kształcenia. Koordynuje sprawozdawczość studencką (w tym POL-on). Interesuje się optymalizacją i cyfryzacją procesów obsługi toku studiów.

 

strona internetowa:

www.mroczkowskabarbara.wordpress.com