Czy powinniśmy przygotowywać się na nową usługę „Moje Indywidualne Konto Edukacyjne”?

Czy powinniśmy przygotowywać się na nową usługę „Moje Indywidualne Konto Edukacyjne”?

Z inicjatywy Konfederacji Lewiatan, Małgorzaty Lelińskiej oraz Adama Dżumagi w dniu 14 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki – Z-ca Dyrektora Tomasz Kulasa, oraz Instytutu Badań Edukacyjnych – Z-ca Dyrektora Michał Przymusiński. W spotkaniu wziął także udział Dariusz Wronikowski – koordynator sekcji Informatycznej naszego Stowarzyszenia.
Podczas spotkania zostały zaprezentowane projekty obecnie realizowane przez Zespół Cyfrowej Transformacji, którym kieruje Dyrektor Mateusz Rafał oraz Centrum GovTech, którym kieruje Minister Justyna Orłowska.

Poza projektami związanymi szeroko z K12 czyli obejmującymi zakresem szkoły podstawowe, branżowe i średnie były omawiane tematy dedykowane dla uczelni wyższych. Całość prac została przedstawiona jako jeden spójny projekt edukacja.gov.pl obejmujący narzędzia:
✔  eDyplom (potwierdzanie autentyczności dokumentów),
✔  eRekrutacja (centralny punkt wyboru ścieżki rekrutacyjnej),
✔  eLearning (udostępnienie jednego kata logu kursów).

Przedstawiony projekt został podzielony na logiczne etapy następujących po sobie procesów. Niestety obecnie nie został jeszcze przedstawiony harmonogram wdrożenia, ale jako usprawiedliwienie przyjmujemy informację, że czeka nas szereg prac legislacyjnych, które pozwolą na koniec projektu utworzyć dla obywatela MIKE (Moje Indywidualne Konto Edukacyjne) bo taka została przyjęta nazwa w ramach głosowania dostępnego na platformie edukacja.gov.pl.

Cel projektu jest jasny:
✔ automatyzacja procesów w uczelniach i szkołach,
✔  wsparcie tematów związanych z nauka zdalną eLearning,
✔  wsparcie procesów rekrutacji dla kandydatów zagranicznych.

❓ Czy obecnie jako uczelnie możemy się już przygotować na budowane usługi? – zdecydowanie tak. Obecnie jest najlepszy moment, aby zadbać w uczelni o jakość danych, które będą automatycznie wysyłane do tworzonych systemów (np. eDyplom). Z uwagi na międzynarodowy charakter budowanego systemu należy zadbać o dostępność informacji w języku angielskim, zweryfikować procesy w uczelniach w celu przygotowania się do ich automatyzacji.

Trzymamy kciuki za realizację projektu oraz czekamy na nowe informacje.