Dlaczego warto, aby nas było więcej?

Dlaczego warto, aby nas było więcej?

Pracownicy uczelni zdają sobie sprawę z tego, że na uczelniach tak jak w organizacjach i przedsiębiorstwach często zdarzają się sytuacje, o których władze nie wiedzą lub z których wagi zwyczajnie nie zdają sobie sprawy. Najczęściej jest tak, że nasze uwagi i problemy do władz nie docierają lub są przez nie bagatelizowane. Wdrażanie Ustawy 2.0 jest tego idealnym przykładem. Od początku jednym z celów Stowarzyszenia Forum Dziekanatów jest zabieranie głosu w dyskusji oraz nagłaśnianie problemów, z którymi stykamy się codziennie w pracy administracyjnej.

Obecnie w Stowarzyszeniu zarejestrowanych jest 94 członków pracujących w niemal 40 różnych szkołach wyższych z całej Polski. Im więcej nas będzie, im bardziej reprezentatywną grupę będziemy stanowić, tym poważniej będą nas traktować przedstawiciele instytucji, z którymi podejmujemy dyskusję. Członkowie mają realny wpływ na cele i strategię Stowarzyszenia. To od nich dowiadujemy się o większości administracyjnych absurdów lub spraw tak zawile opisanych w przepisach, że niejeden prawnik ma z tym problem.

Jak do nas dołączyć? Czy wystarczy polubienie lub zapisanie się do jednej z naszych grup na Facebooku?

Osoby, które polubią nasz profil lub grupę Forum Dziekanatów na Facebooku są naszymi sympatykami. Natomiast, Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia  Forum Dziekanatów może zostać osoba fizyczna, która jest pracownikiem szkoły wyższej działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy zrobić, aby zostać naszym członkiem?

  1. Zapoznać się z naszym Statutem, który znajduje się na stronie https://forum-dziekanatow.pl/index.php/o-nas/statut/
  2. Ze strony https://forum-dziekanatow.pl/index.php/dolacz-do-nas/ pobrać, wydrukować i podpisać wypełnioną deklarację oraz klauzule.
  3. Na adres Biura Zarządu Stowarzyszenia Forum Dziekanatów lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, p. 47 (Dziekanat Studium Magisterskiego SGH, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa) dostarczyć wypełnioną deklarację członkowską, do której należy dołączyć:
    • dowód wpłaty wpisowego w wysokości 10,00 PLN (dane do przelewu poniżej)
    • wypełniony formularz RODO (klauzula informacyjna)

Co dalej?

Po dostarczeniu deklaracji Przewodniczący Stowarzyszenia zwoła Zarząd w celu podjęcia uchwały o przyjęciu nowych członków. Nowe osoby otrzymają informację o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia. Nowi Członkowie proszeni są o uiszczenie rocznej składki, która dla członków zwyczajnych wynosi 40,00 PLN – tj. 3,33 PLN miesięcznie (dane do przelewu poniżej).

Co najmniej raz w roku odbywa się Walne Zgromadzenie Członków, na które zaproszeni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Podczas Walnego Zgromadzenia określamy nasze cele i strategię na kolejny rok działalności.

Jeżeli masz ochotę czynnie działać w Stowarzyszeniu? Serdecznie zapraszamy do współpracy:

  • Można dołączyć do zespołów realizujących projekty;
  • Można zgłosić się do nas z własnym pomysłem dotyczącym dziekanatów i/lub obsługi studenta,
  • Można również zgłosić się do nas bez konkretnego pomysłu – z pewnością znajdziemy płaszczyznę do współpracy.

Składki członkowskie można wpłacać na konto:

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
Niepodległości 162 (gmach SGH, p. 47), 02-554 Warszawa

Nr rachunku bankowego: Bank Pekao 30 1240 2135 1111 0010 8649 5221