ds. ewaluacji jakości działalności naukowej

Sekcja ds. ewaluacji jakości działalności naukowej to druga, obok projektowej, której działania mają na celu stworzenie grupy roboczej pracowników administracyjnych wspierających  uczelnie w realizacji sprawozdawczości z zakresu działalności naukowej. W przygotowaniu tak ważnego dla uczelni procesu ewaluacji jakości działalności naukowej nie można pominąć roli pracowników administracyjnych. To właśnie na nich spoczywa odpowiedzialność za sprawozdanie danych, na podstawie których MEiN wydaje decyzje przyznające dyscyplinom konkretne kategorie naukowe.

W swoich działaniach sekcja planuje skupić się przede wszystkim na tematyce:

  1. Dobrych praktyk w zakresie gromadzenia danych o dorobku naukowym pracowników na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej oraz oceny okresowej nauczycieli akademickich – organizacja procesu i rola pracowników administracyjnych
  2. Sprawozdawczości danych do systemu PBN i SEDN – co warto wiedzieć?
  3. Zmian prawnych w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej

Zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu mkukula@forum-dziekanatow.pl. Razem możemy więcej!

Koordynatorka: Magdalena Kukuła