ds. kształcenia

Mówi się, że na Uczelni wszystkie drogi prowadzą do Dziekanatu. Jest jeszcze jedna droga – do Biura obsługi wydziału.

Biura obsługi wydziału czy biura ds. realizacji kształcenia to jednostki podległe Dziekanom, które zajmują się szeroko pojętym procesem realizacji kształcenia. W dużym stopniu realizują zadania związane z obsługą organizacyjno-administracyjną wydziałów, często nadzorują i monitorują cały proces. Bywają również wsparciem zespołów naukowych i dydaktycznych.

Działalność sekcji opierać będzie się na następujących zagadnieniach:

  • administracja szkolnictwa wyższego;
  • obsługa procesu realizacji kształcenia, w tym wsparcie w zakresie prac zespołów metodycznych, zespołów planistów, kierunkowych zespół dydaktycznych czy zespołów ds. praktyk;
  • warunki prowadzenia studiów, w tym realizacja i ewaluacja procesu kształcenia, programy studiów, punkty ECTS;
  •  tematy związane z PKA, w tym procedury, wytyczne, jakość kształcenia;
  • POLon – kompetencje pracowników;
  • organizacja współpracy z kołami naukowymi i innymi organizacjami studenckimi.

Chcemy dzielić się dobrymi praktykami, wiedzą i doświadczeniem.

Koordynator: Judyta Kotarba