ds. kształcenia

Sekcja ds. kształcenia ma za zadanie wspierać pracowników administracji uczelni odpowiedzialnych za realizację procesów dydaktycznych w ich działaniach. Poniżej przedstawiamy kilka głównych obszarów, którymi sekcja ds. kształcenia planuje się zajmować:

  1. Obsługa procesu realizacji kształcenia, w tym wsparcie w zakresie prac zespołów metodycznych, zespołów planistów, kierunkowych zespół dydaktycznych czy zespołów ds. praktyk.
  2. Organizacja zajęć i planowanie harmonogramów.
  3. Warunki prowadzenia studiów, w tym planowanie i  realizacja procesu kształcenia, programy studiów.
  4. Ewaluacja procesu kształcenia: akredytacja PKA, w tym procedury, wytyczne, interpretacje.
  5. Rozliczanie godzin dydaktycznych, pensum nauczycieli akademickich.
  6. Sprawozdawczość POLon – moduły: Studenci, Pracownicy, Kierunki studiów, Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.
  7. Organizacja współpracy z samorządem studenckim, kołami naukowymi i innymi organizacjami studenckimi.
  8. Kwalifikacje cząstkowe: studia podyplomowe, kursy, microcredentials.
  9. Rekrutacja i rejestrowanie studentów.

Członków Stowarzyszenia, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach sekcji zapraszamy do kontaktu z koordynatorką.

Koordynator: Anna Stoczkiewicz