Ewa Mendec

Długoletnia pracownica Politechniki Śląskiej, obecnie Kierowniczka Biura Obsługi Projektów Krajowych w Centrum Zarządzania Projektami tejże Uczelni. Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych na strukturze programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od początku roku 2011 uczestniczyła w budowaniu Systemu Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej oraz powstaniu Centrum Zarządzania Projektami pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika aby zapewnić:

  • skuteczną realizację projektów badawczych, edukacyjnych oraz innych,
  • wprowadzanie dobrych praktyk w procesach zarządzania projektami,
  • standaryzację procedur w zakresie zarządzania projektami.

W latach 2012-2017 uczestniczyła w procesie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Uczelni (system ERP) jako lider obszarów ‘zarządzanie projektami’ oraz ‘budżetowanie projektów’.

Posiada doświadczenie sięgające 5.Programu Ramowego UE, pierwsze szlify zdobywała pracując przy rozliczaniu projektów europejskich w 5.-7. Programie Ramowym, Funduszu Badawczym Węgla i Stali, Asia-Link, CULTURE 2000, skutecznie przeprowadzając projekty przez audyty Komisji Europejskiej i Najwyższej Izby Kontroli. Obecnie specjalizuje się w krajowej ofercie konkursowej, interesują ją w szczególności:

  • zasady aplikowania o projekty finansowane ze środków krajowych i europejskich,
  • standardy obsługi, realizacji i zarządzania grantami krajowymi NCN, NCBR, MEiN, FNP, NAWA, ABM i in.,
  • doskonalenie metod konstruowania wniosków projektowych, w tym konsorcyjnych,
  • wsparcie i szkolenia kierowników projektów oraz rola administracji Uczelni w tym zakresie,
  • umiędzynarodowienie krajowych grantów badawczych,
  • wdrożenia wyników projektów badawczych, zastosowanie w praktyce gospodarczej, planowanie współpracy pomiędzy podmiotami nauki i rynku.

Jest przede wszystkim praktykiem – zarówno w realizacji grantów krajowych jak i europejskich, pełni rolę eksperta w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Horyzontalny Punkt Kontaktowy dla makroregionu Polska Południowo-Zachodnia.

Prowadzi konsultacje, szkolenia i warsztaty z przygotowania wniosków w generatorach a od aplikujących wymaga zapału, niezłomności i poczucia humoru.