Ewa Wiśniewska

Absolwentka administracji w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Menedżera. Od kilkunastu lat związana zawodowo z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie zajmowała się różnymi aspektami obsługi toku studiów (m.in pensum dydaktyczne, rekrutacja, organizacja procesu dydaktycznego, obrony, doktoraty). Od niemal dekady jest kierownikiem dziekanatu Kolegium Prawa w ALK; jest również przewodniczącą odwoławczej komisji stypendialnej a także Product Owner w projektach cyfryzacji procesów obsługi toku studiów w ALK (m.in. uczestniczyła we wdrożeniu e-teczki studenta, e-zaświadczeń, e-wniosków, e-decyzji).

Współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, koordynatorka sekcji prawnej.

W 2020 r. członek Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2021 r. ekspertka KRASP.

Autorka i współautora publikacji naukowych i branżowych poruszających problematykę dotyczącą administracji szkolnictwa wyższego w tym prawa o szkolnictwie wyższym, prawa administracyjnego oraz procesu cyfryzacji.

Interesuje się optymalizacją procesów obsługi toku studiów. Inicjatorka rozwiązań informatycznych oraz zmian w przepisach prawnych, które prowadzą do digitalizacji procesów obsługi studenta.