Ewa Wiśniewska

Absolwentka administracji w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Menedżera. Od kilkunastu lat związana zawodowo z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie zajmowała się najróżniejszymi aspektami obsługi toku studiów (obsługa studentów, rozliczanie pensum dydaktycznego, organizacja rekrutacji, organizacja procesu dydaktycznego, obrony). Od niemal dekady jest kierownikiem dziekanatu w ALK, zajmuje się także obsługą seminarium doktorskiego; jest również przewodniczącą odwoławczej komisji stypendialnej.

Od samego początku zaangażowana w inicjatywę Forum Dziekanatów. Jej dziekanat współpracuje z SGH w zakresie tworzenia internetowej bazy dobrych praktyk, był także współorganizatorem seminarium Organizacja pracy w dziekanatach – w poszukiwaniu dobrych praktyk. Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów i koordynator sekcji prawnej. W 2020 r. członek Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2021 r. ekspertka KRASP.

Autorka kilku publikacji naukowych: