Referat

mLegitymacja - czy to się przyjmie?

dr Janina Mincer-Daszkiewicz

Uniwersytet Warszawski

Ministerstwo Cyfryzacji, wspomagane informatycznie przez NASK, oferuje polskim obywatelom aplikację mobilną mObywatel (https://www.gov.pl/web/mobywatel). mObywatel udostępnia kilka usług – można patrzeć na tę aplikację jak na rodzaj portfela służącego do przechowywania dokumentów. Najważniejszym z nich jest mTożsamość – prawnie uznawany odpowiednik dowodu osobistego. Drugim, ważnym dla społeczności akademickiej, jest mLegitymacja studencka, czyli cyfrowa wersja legitymacji uprawniająca do wszystkich ustawowych ulg i zniżek (https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka).

Do mLegitymacji ma prawo każdy student będący posiadaczem standardowej ELS. Ministerstwo Cyfryzacji wystawia studentowi mLegitymację na jego prośbę, po uzyskaniu od uczelni niezbędnych danych. I tu jest pies pogrzebany. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało na potrzeby tego procesu interfejs webowy. Załóżmy, że uczelnia ma 46 tysięcy studentów (Uniwersytet Warszawski). Załóżmy, że tylko 10% studentów zgłosi się po mLegitymację. To i tak daje liczbę zbyt dużą, żeby realne było przekazywanie takich danych ręcznie. Zwłaszcza, że mLegitymacja jest ważna tylko tak długo jak ELS, czyli przez semestr, zatem dane trzeba przekazywać cyklicznie. W szczególności, gdy uczelnia skreśla studenta, Ministerstwo powinno unieważnić wystawiony dokument, czyli musi być w posiadaniu aktualnego statusu studenta. Administracja uczelniana ma wystarczająco dużo obowiązków, żeby miała z entuzjazmem podjąć się kolejnego.

Na szczęście Ministerstwo ze zrozumieniem podeszło do obaw uczelni i zaproponowało rozwiązanie techniczne, które pozwala przekazywać dane w sposób automatyczny, z systemu do systemu. A skoro już mamy coś takiego, to może w ogóle wyłączyć uczelnianą administrację z tego procesu? W sumie dlaczego ma ona być stroną w kontaktach studenta zainteresowanego mLegitymacją z Ministerstwem Cyfryzacji – dostawcą aplikacji. Niech zatem student samodzielnie zgłosi żądanie wystawienia dla niego dokumentu, sprawdzi stan realizacji żądania, odczyta kod QR uprawniający do pobrania wystawionej dla niego mLegitymacji z serwera Ministerstwa i aktywuje ją podając przekazany kod aktywacyjny. Studenci zaś, jak wiadomo, nie rozstają się z urządzeniami mobilnymi, może zatem niech cały ten proces odbywa się poprzez komórkę?

O pomyśle na ergonomiczne rozwiązanie opisanego procesu chcę opowiedzieć na Forum, a jeśli się uda, to zademonstruję prototypowe rozwiązanie zintegrowane z systemem USOS.

dr Janina Mincer-Daszkiewicz

pracuje w Instytucie Informatyki, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej uczelni uzyskała doktorat w zakresie nauk matematycznych. Od 2000 roku kieruje rozwojem systemu informatycznego USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, http://usos.edu.pl), będącego własnością konsorcjum MUCI, zrzeszającego ponad 60 uczelni w Polsce. W roku 2007 USOS uzyskał Eunis Elite Award of Excellence – prestiżową nagrodę przyznawaną na forum europejskim przez organizację EUNIS. W roku 2012 J. Mincer-Daszkiewicz została laureatką nagrody INFO-STAR w kategorii Rozwiązania Informatyczne za wybitne osiągnięcia w świecie teleinformatyki, a w roku 2018 laureatką nagrody im. Marka Cara za wybitne osiągnięcia na rynku teleinformatycznym ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i pozytywnych efektów zastosowań nowych technologii w szeroko rozumianym sektorze publicznym.

Dr Mincer-Daszkiewicz uczestniczy także w innych projektach informatycznych, krajowych i międzynarodowych (KReM, IRK, IRK-MOST, POL-on, EMREX, EWP). Jest autorką licznych prac prezentowanych na międzynarodowych konferencjach.\

Por. http://www.mimuw.edu.pl/~jmd