Forum Dziekanatów 2019 – zapraszamy do nadsyłania referatów

Forum Dziekanatów 2019 – zapraszamy do nadsyłania referatów

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów serdecznie zapraszają na III ogólnopolskie Forum Dziekanatów – International. Tegoroczna edycja opiera się na dwóch filarach tematycznych:

Podobnie, jak w ubiegłym roku, Forum Dziekanatów –  International będzie wydarzeniem dwudniowym. Pierwszego dnia, tj. 9 grudnia planujemy konferencję naukową i walne zebranie Stowarzyszenia, a w drugim dniu (10 grudnia) – warsztaty tematyczne. Niniejsze zaproszenie dotyczy wyłącznie czynnego uczestnictwa w konferencji. Program całego Forum podamy w późniejszym terminie.

Tematyka konferencji

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów na konferencję w ramach Forum Dziekanatów – International. Oczekujemy zarówno na zgłoszenia badaczy szkolnictwa wyższego, jak również praktyków – pracowników dziekanatów oraz innych jednostek administracyjnych uczelni, w szczególności zajmujących się współpracą międzynarodową.

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia takie jak:

 • organizacja pracy w dziekanatach/biurach współpracy z zagranicą,
 • relacje między jednostkami centralnymi a wydziałowymi,
 • współpraca dziekanatów z innymi jednostkami administracji, w tym z biurami współpracy z zagranicą,
 • relacje między studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami administracji,
 • otoczenie prawne, instytucjonalne, informatyczne, organizacyjne dziekanatów i biur współpracy z zagranicą,
 • komunikacja ze studentami i kadrą z zagranicy,
 • wielokulturowość w uczelni – kształtowanie postaw otwartości i tolerancji
 • analiza przypadków konkretnych wydziałów/uczelni

Przewidujemy 15-20 minut na wystąpienie + czas na dyskusję.

Podobnie jak w ubiegłym roku planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej. Dotychczas w ramach serii wydawniczej opublikowaliśmy:

Informacje praktyczne

Propozycje referatów (tytuł + abstrakt około 300 słów) wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres stowarzyszenie@forum-dziekanatow.pl do 20 września 2019 r.

Ważne terminy:

 • 20 września 2019 – nadsyłanie abstraktów z biogramami
 • 30 września 2019 – decyzje o przyjęciu propozycji referatów
 • 9 grudnia 2019 – konferencja w ramach Forum Dziekanatów – International
 • 15 stycznia 2020 – nadsyłanie tekstów wystąpień do publikacji
 • wiosna/lato 2020 – publikacja

Informacje na temat Forum Dziekanatów – International, w tym program całego wydarzenia, opublikujemy na stronie https://forum-dziekanatow.pl. A tymczasem serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/.