Forum Pracowników Administracji Uczelni – 15-16.06.2023, Warszawa

Forum Pracowników Administracji Uczelni – 15-16.06.2023, Warszawa

Nareszcie, po 3 edycjach zdalnego Forum Dziekanatów spotykamy się w trybie stacjonarnym za miesiąc w Warszawie. Spotykamy się w nowej-starej formule Forum, z tym że teraz jest to Forum Pracowników Administracji Uczelni. Zdecydowaliśmy się na wyjście poza dziekanaty, zwłaszcza że wiele wyzwań i problemów jest wspólnych dla różnych działów uczelnianej administracji. Jednak nadal pamiętamy o swoich korzeniach, więc w programie będzie sporo spraw dziekanatowych. Spotykamy się w podobnym gronie organizatorów, jednak tym razem Forum odbędzie się w Akademii Leona Koźmińskiego – po drugiej stronie Warszawy (patrząc od strony dotychczasowego miejsca, czyli SGH), a zarazem blisko miejsca spotkania integracyjnego, które odbędzie się pod koniec pierwszego dnia w Hula Kula.

Przygotowaliśmy jak zwykle bogaty program, który składa się z wystąpień o charakterze strategicznym, z praktycznych rozwiązań informatycznych, oraz praktycznych sesji warsztatowych. Dzięki temu uczestnicy Forum będą wiedzieć, co dzieje się aktualnie w sprawach administracji szkolnictwa wyższego, ale także jakie są ciekawe rozwiązania informatyczne, prawne i organizacyjne, które można zaimplementować w pracy. Praktyczny będzie w szczególności dzień drugi, na który przewidzieliśmy trzy warsztaty: o elektronicznej teczce studenta – jak wygląda i jak ją wdrażać; o planowaniu zajęć dydaktycznych – jak sobie z tym radzić; a także o zatrudnieniach w projektach – panel Sekcji Projektowej SFD. Na wieczór dnia pierwszego zaplanowaliśmy tradycyjne spotkanie integracyjne nieopodal ALK w Hula Kula. Będzie przekąska, napoje i …parkiet.

A oto zestaw najważniejszych informacji:


Rejestracja

Już zamknięta.

W tym roku wprowadzamy opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł. Kwotę należy przelać na konto Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
ul. Rakowiecka 24 (gmach SGH, p. 303), 02-521 Warszawa
Nr rachunku bankowego: Bank Pekao 30 1240 2135 1111 0010 8649 5221
Tytuł przelewu: [FPAU – imię nazwisko uczestnika]

W tej kwocie mieści się część kosztów związanych z organizacją konferencji w ALK (czyli osoby spoza Warszawy organizują sobie transport i nocleg we własnym zakresie); pozostałą część kosztów konferencyjnych pokrywają nasi sponsorzy.


Program

Program można pobrać jako plik PDF. Zamieszczamy go także poniżej w niniejszej wiadomości. Przewidujemy dwa dni ciekawych spotkań merytorycznych i networkingowych, a każdy pracownik administracji uczelni znajdzie dla siebie coś ciekawego.


Organizatorzy

Tegoroczne Forum organizuje obok naszego Stowarzyszenia Akademia Leona Koźmińskiego oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Partnerem głównym wydarzenia jest Microsoft, co świadczy o tym, że będzie dużo tematów informatycznych. Partnerem wydarzenia jest Samsung – będzie zatem również o ciekawych rozwiązaniach technologicznych.

Będą z nami także przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki informatycznej w sektorze szkolnictwa wyższego z GovTech-u, Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN, Ośrodka Przetwarzania Informacji, a także Instytutu Badań Edukacyjnych.

Wśród prezentujących będą przedstawiciele uczelni (Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Ignatianum w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warszawskiego i WSB-NLU), a także zaprzyjaźnionych firm informatycznych: Bonasoft, KIR, OPTeam i SAGES.


Adresy

 • Miejsce obrad: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
 • Miejsce spotkania: Hula Kula, Jagiellońska 82B, 03-301 Warszawa (czyli vis a vis ALK)

Hotel w pobliżu: Hotel Sante (ul. Jagiellońska 55a), Hotel Ibis Stare Miasto (ul. Muranowska 2 – dojazd jednym tramwajem).

 

Do zobaczenia wkrótce!

A oto program:

Forum Pracowników Administracji Uczelni
(czyli VII Ogólnopolskie Forum Dziekanatów)

 15–16 czerwca 2023 r.

Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, Warszawa

 

PROGRAM

15.06.2023

Sesja plenarna | Aula I

9:00–9:50 rejestracja (i poranna kawa)
10:00–10:30 Otwarcie Forum

• Minister Justyna Orłowska | Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech

• prof. dr hab. Grzegorz Mazurek | Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

• dr hab. Krzysztof Kozłowski, SGH | Prorektor ds. dydaktyki i studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Barbara Michalska | Education Lead Microsoft

10:30–10:45 Powitanie gości, przedstawienie agendy spotkania

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska | Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów | SGH

10:45– 11:15 Mateusz Rafał | Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Działania Ministerstwa Edukacji i Nauki wobec cyfrowych wyzwań współczesnej szkoły oraz uczelni

11:15–11:35 Barbara Michalska | Education Lead, Microsoft

Jak narzędzia Microsoft mogą usprawnić pracę w dziekanacie?

11:35–11:50 przerwa na kawę
11:50–12:20 Michał Przymusiński | Zastępca Dyrektora ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji w IBE

Nowe projekty IT Instytutu Badań Edukacyjnych w obszarze edukacji i nauki

12:20–13:00 Łukasz Błaszczyk | Analityk Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI

Perspektywy wdrożenia dyplomu elektronicznego w kontekście projektów europejskich

13:00–13:30 Hanna Panwic-Friebe |  Key Account Manager, Samsung i Mariusz Łopaciński | Dyrektor ds. Administracyjnych, Akademia Leona Koźmińskiego

Technologia w służbie edukacji (między efektywnością a efekciarstwem)

13:30–14:40 przerwa na lunch
14:40–15:00 Łukasz Krawiranda, Natalia Wojciechowska | MUCI, Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski

Podpisy cyfrowe w uczelni – aspekty prawne, użytkowe i techniczne

15:00–15:30 Jarosław Łagoda | Prezes Zarządu, BONASOFT

Przykłady wdrożeń narzędzi wspierających transformację cyfrową uczelni w Polsce

15:30–15:50 Paweł Lubomski | Dyrektor Centrum Usług Informatycznych, Politechnika Gdańska i Michał Nowacki | Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Systemów Informatycznych, Politechnika Gdańska

Prezentacja platformy Moja PG

15:50–16:10 Anna Pietrzyk | Kierownik Działu Utrzymania Systemów Obsługi Studiów, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | SAGES | Stowarzyszenie Forum Dziekanatów

UNIplaner: program do automatyzacji układania rozkładów zajęć

16:10–16:30 Lucjan Stalmach | Dyrektor Centrum Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

System oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zrealizowany w technologii Power Apps

 

a wieczorem…

Hula Kula, ul. Jagiellońska 82B

18:00–ꝏ+ spotkanie integracyjne, networking oraz drobny poczęstunek

 

 

16.06.2023

Sesja plenarna | sala Aula I

9:30–10:00 Artur Rudnicki | konsultant Microsoft dla Edukacji

Przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji (ChatGPT)  w automatyzacji pracy dziekanatu i uczelni

10:00–10:30 Jolanta Mańkowska | Ekspert ds. Współpracy Strategicznej, Krajowa Izba Rozliczeniowa

Profesjonalne zarządzanie dokumentacją – narzędzia wspierające cyfrową ewolucję na uczelniach

10:30–10:55 Grzegorz Żytka | Dyrektor sprzedaży obszar EDU OPTeam

Cyfrowa rzeczywistość na co dzień – jak okiełznać smoka?

10:55–11:15 przerwa

 

Sesje równoległe

Elektroniczna teczka studenta | aula I
11:15–13:00
 • Ewa Wiśniewska | Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego | Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
 • Natalia Białek | Kierownik Biura Projektów i Jarosław Charchuła | Kierownik Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni”, Akademia Ignatianum
 • dr Dariusz Woźniak, prof. WSB NLU | Rektor WSB-NLU

Moderacja: Ewa Wiśniewska

Planowanie zajęć | aula Leona Koźmińskiego
11:15–13:00
 • Magdalena Kierzek | Kierownik Działu Obsługi Dydaktyki WSB-NLU
 • Anna Pietrzak | Zastępca Kierownika Dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
 • Anna Pietrzyk | Kierownik Działu Utrzymania Systemów Obsługi Studiów, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | Stowarzyszenie Forum Dziekanatów

Moderacja: Anna Pietrzak

Zatrudnianie w projektach finansowanych z różnych źródeł | sala C/konferencyjna
11:15–13:00
 • Ewa Mendec | Kierownik Biura Obsługi Projektów Krajowych CZP1, Politechnika Śląska | Stowarzyszenie Forum Dziekanatów:
  Zasady zatrudniania w projektach ze szczególnym uwzględnienie stypendiów naukowych płatnych z projektów krajowych
 •  Katarzyna Szyniszewska | Sekcja Badań, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski | Stowarzyszenie Forum Dziekanatów:
  Zatrudniania w projektach w różnych źródłach finansowania – umowa o pracę i dodatki regulaminowe – wynagrodzenie uzupełniające według zasad MEiN opartych na PAKT
 • Elżbieta Rozumek | Kierownik Biura Obsługi Finansowej Projektów Politechnika Śląska:
  Zasady zatrudniania w projektach strukturalnych – nowe wytyczne dot. kwalifikowania czasu pracy

Moderacja: Katarzyna Markiewicz-Śliwa | Kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych, Politechnika Śląska | Stowarzyszenie Forum Dziekanatów

 

Sesja plenarna | sala Aula I

13:00–13:10 przerwa
13:10–13:30 Zakończenie i losowanie nagród wśród osób obecnych

Dariusz Wronikowski | Dyrektor IT Akademia Leona Koźmińskiego | Stowarzyszenie Forum Dziekanatów