Grażyna Maszniew

Od 1998 r. pracownik Politechniki Śląskiej – uczelni badawczej. Od 2005 r.kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, po zmianach w strukturze organizacyjnej uczelni, obecnie pełni funkcje dyrektora Centrum Obsługi Studiów, zarządzając 76-osobowym zespołem odpowiedzialnym za rekrutację na studia i studia podyplomowe, obsługę studiów, wsparcie z pomocy materialnej oraz równanie szans edukacyjnych dla studiujących osób z niepełnosprawnością, obsługę procesu rozliczania zajęć dydaktycznych oraz procesu dyplomowania.

Kierownik pierwszego projektu pilotażowego POWER kierunki zamawiane oraz koordynator merytoryczny wielu obecnie prowadzonych projektów POWER w zakresie kształcenia; wieloletni członek senackiej komisji ds. kształcenia, rady kształcenia na uczelni oraz Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, od 15 lat audytor uczelniany ds. kształcenia.

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej Uniwersytetu Śląskiego, obecnie w trakcie studiów MBA. Od 5 lat prowadzi szkolenia z zakresu organizacji studiów i studiów podyplomowych oraz wszelkich spraw związanych z obsługą studenta.