I Forum Dziekanatów UAM

I Forum Dziekanatów UAM

W dniach 1 i 8 lutego 2019 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej odbyło się Forum Dziekanatów UAM. Wydarzenie koncentrowało się wokół tematu „Dziekanat – urząd czy biuro obsługi klienta?”, a objęła je patronatem prorektor UAM ds. studenckich, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

W pierwszej części Forum udział wzięli pracownicy dziekanatów UAM oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska (prorektor UAM ds. studenckich), prof. UAM dr hab. Joanna Wójcik (prodziekan WFPiK ds. studenckich), prof. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Anna Mielczarek-Taica (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Karolina Domagalska-Nowak (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Dominik Lisiecki(przewodniczący RSS WFPiK UAM). Wystąpili oni w roli ekspertów i prelegentów. Część tę zamknął panel dyskusyjny, podczas którego próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie zawarte w temacie Forum.

8 lutego br., podczas drugiej części Forum, pracownicy dziekanatów UAM spotkali się z przedstawicielami Zespołu Radców Prawnych, Działu Nauczania i Centrum Informatycznego UAM. Goście odpowiadali na pytania postawione przez uczestników wydarzenia.

Forum Dziekanatów UAM to pierwsza taka inicjatywa dedykowana pracownikom dziekanatów naszego Uniwersytetu.

The following two tabs change content below.

Monika Sidorowska

Ostatnie wpisy Monika Sidorowska (zobacz wszystkie)