I Forum Dziekanatów UAM

I Forum Dziekanatów UAM

W dniach 1 i 8 lutego 2019 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej odbyło się Forum Dziekanatów UAM. Wydarzenie koncentrowało się wokół tematu „Dziekanat – urząd czy biuro obsługi klienta?”, a objęła je patronatem prorektor UAM ds. studenckich, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

W pierwszej części Forum udział wzięli pracownicy dziekanatów UAM oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska (prorektor UAM ds. studenckich), prof. UAM dr hab. Joanna Wójcik (prodziekan WFPiK ds. studenckich), prof. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Anna Mielczarek-Taica (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Karolina Domagalska-Nowak (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Dominik Lisiecki(przewodniczący RSS WFPiK UAM). Wystąpili oni w roli ekspertów i prelegentów. Część tę zamknął panel dyskusyjny, podczas którego próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie zawarte w temacie Forum.

8 lutego br., podczas drugiej części Forum, pracownicy dziekanatów UAM spotkali się z przedstawicielami Zespołu Radców Prawnych, Działu Nauczania i Centrum Informatycznego UAM. Goście odpowiadali na pytania postawione przez uczestników wydarzenia.

Forum Dziekanatów UAM to pierwsza taka inicjatywa dedykowana pracownikom dziekanatów naszego Uniwersytetu.