II Forum Dziekanatów w SGH

II Forum Dziekanatów w SGH

Już jako komitet założycielski zaangażowaliśmy się w organizację drugiej edycji ogólnopolskiego Forum Dziekanatów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, planowane na 4–5 grudnia 2018 r. Tegoroczne forum łączy w sobie trzy obszary kluczowe dla funkcjonowania dziekanatów:

  • badania nad dziekanatami – będą one prezentowane na konferencji 4 grudnia. W konferencji udział wezmą zarówno badacze, jak praktycy szkolnictwa wyższego.
  • networking dziekanatowy – rozpoczniemy go od kongresu Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, aby kontynuować go podczas nieformalnego spotkania integracyjnego.
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników dziekanatów – seria szkoleń i warsztatów odbędzie się drugiego dnia Forum (5 grudnia). Tematy dobrane zostały w taki sposób, aby odpowiadały na problemy praktyczne, albo oferowały pracownikom dziekanatów nowe umiejętności.

W szczególności nasz komitet założycielski zajmuje się organizacją kongresu Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, planowanego na 4 grudnia. Podczas tej części Forum chcemy dokonać diagnozy potrzeb i wypracować zręby projektów, które moglibyśmy zrealizować wspólnie dla siebie i dla całej społeczności pracowników administracji zajmujących się obsługą toku studiów.

Informacje bieżące na temat II Forum Dziekanatów, w tym formularz rejestracyjny znajdują się na stronie dziekanaty.pl.

Prace organizacyjne koordynuje Katarzyna Górak-Sosnowska (ze strony SGH) oraz Ewa Wiśniewska (ze strony komitetu założycielskiego Stowarzyszenia).

Ze strony komitetu założycielskiego w organizację Forum Dziekanatów zaangażowali się: Renata Pajewska-Kwaśny (SGH), Anna Pietrzyk (AGH), Marek Obszański (ALK), Anna Mielczarek-Taica (UMK), Katarzyna Rynkowska (UG), Anna Stoczkiewicz (PW), Irena Senator (SGH), Anna Chrzanowicz (PW) i Katarzyna Kłopotowska (SGH).