II Forum Dziekanatów

II Forum Dziekanatów

W dniach 4-5 grudnia 2018 odbyło się II Forum Dziekanatów. Po raz drugi pracownicy dziekanatów i administracji centralnej różnych uczelni całego kraju mieli możliwość spotkać się w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wysłuchać wielu ciekawych wystąpień, uczestniczyć w  warsztatach czy podyskutować przy stolikach eksperckich.

I Forum Dziekanatów pokazało, jak wielka jest potrzeba integracji, wspólnych działań, wymiany doświadczeń i namysłu nad naszą dziekanatową codziennością. To jedno, wspólne spotkanie zapoczątkowało myślenie o potrzebie zadbania o interesy naszego środowiska, aby mieć również liczący się głos w pracach dotyczących szkolnictwa wyższego. Dało to początek  koncepcji powołania Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.

Podczas II Forum Dziekanatów odbyła się prezentacja komitetu założycielskiego SFD, przedstawiono założenia programowe, oraz propozycje projektów wspólnych działań. Jest to pierwsza próba zjednoczenia środowiska pracowników administracji uczelni  publicznych i niepublicznych. Trzymamy kciuki za realizację postawionych celów, zachęcamy do zapisania się do Stowarzyszenia (co my już uczyniłyśmy) i wspólnego działania.

Wyjechałyśmy z bogatą, praktyczną wiedzą nt. jakie zmiany wprowadza Ustawa 2.0, jak prowadzić teczki akt osobowych studenta według nowych przepisów, z jakiego  wsparcia informatycznego możemy skorzystać przy udzielaniu pomocy materialnej, jak pobudzać siebie i innych do działania, co to jest FRIS czy też Lean Management? , ….a niektórzy nawet z nagrodami za najlepsze hasło jak odczarować dziekanat?

Drugie Forum Dziekanatów pozostanie w naszej pamięci pod hasłem „Nie rozwiążemy nowych problemów starymi metodami”, czyli: nie wystarczy działać na własnym terenie, potrzeba wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji; nie wystarczy robić tak , jak zawsze było, trzeba analizować naszą zbiurokratyzowaną codzienność, gdzie tylko to możliwe stosować „odchudzanie” procesów; nie wystarczy podstawowa znajomość pakietu office, musimy uczyć się korzystania z coraz to nowszych narzędzi, nie wystarczy czekać, aż ktoś wyznaczy nam zadania, powinniśmy wykazywać własną inicjatywę…

Słusznie zauważył prof. UMK dr hab. Radosław Sojak: „dziekanaty są jedynymi jednostkami skupiającymi w sobie przepływ najważniejszych kanałów informacyjnych, mają kontakt z najbardziej różnorodnymi grupami pracowników/petentów/interesariuszy uniwersytetów oraz generują dane i informacje kluczowe dla funkcjonowania systemu jako całości”.

Cieszy fakt, że coraz częściej doceniany jest nasz wkład w funkcjonowanie uczelni, że coraz bardziej widoczne są nasze kompetencje pomimo, że jesteśmy pracownikami (niefortunnie określonymi) niebędącymi nauczycielami akademickimi.

Gratulujemy profesjonalnej organizacji,  dziękujemy za ciepłe i życzliwe przyjęcie

Koleżanki z dziekanatu Uniwersytetu w Białymstoku: Bernadeta Sikora (Wydział Prawa), Katarzyna Fiedorow, Beata Szubzda (Wydział Ekonomii i Zarządzania), Jolanta Kotyńska, Monika Łukaszuk, Izabela Niemyjska, Ewa Wieremiejuk (Wydział Pedagogiki i Psychologii).