Irena Senator

absolwentka zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od kilkunastu lat związana z SGH, gdzie zajmowała się m.in. obsługą toku studiów, harmonogramem obron oraz windykacją należności. Od 2018 r. jest kierownikiem Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH. Ponadto pełni funkcję sekretarza Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej. W latach 2017-2019 zaangażowana w projekt ref:EU – Muslim minorities and the refugee crisis in Europe finansowany ze środków programu Erasmus+ (Jean Monnet Project). Jest także członkiem komitetu organizacyjnego pierwszego ogólnopolskiego Forum Dziekanatów.

Współautorka publikacji dotyczących funkcjonowania dziekanatów: