Już prawie są! Zmiany w postępowaniu administracyjnym i tłumaczeniu dokumentów na języki obce

Już prawie są! Zmiany w postępowaniu administracyjnym i tłumaczeniu dokumentów na języki obce

Seminarium praktyczne w Toruniu dało nam nie tylko kolejną możliwość do spotkania się i porozmawiania o ważnych dla dziekanatów sprawach, ale przede wszystkim jedną wiadomość dnia: dzięki inicjatywie Departamentu Szkolnictwa Wyższego MNiSW możemy liczyć na duże i korzystne zmiany w zakresie postępowania administracyjnego i wydawania dokumentów ukończenia studiów.

Najpierw postulowane zmiany przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: Zgodnie z obecnymi przepisami uczelnie zobowiązane są do stosowania przepisów kpa wprost, a nie jak było wcześniej – odpowiednio. Przewidywane zmiany zakładają   wyłączenie stosowania niektórych przepisów kpa w postępowaniach. Dotyczy to następujących wyłączeń:

  • art. 10 kpa – zawiadamianie stron,
  • art. 66a kpa – metryka sprawy,
  • art. 79a kpa – zawiadomienie przed wydaniem decyzji, jakie okoliczności zostały udowodnione,
  • art. 81 kpa – wysłuchanie stron przed wydaniem decyzji.

Natomiast katalog spraw, których te wyłączenia mają dotyczyć obejmuje:

  • art. 72 PSWiN – odmowa przyjęcia na studia
  • art. 86 PSWiN – świadczenia
  • art. 108 PSWiN – skreślenia (częściowo)

Jeżeli chodzi o wydawanie dyplomów – tak termin wydawania, jak i katalog języków obcych do wydawania suplementów – zmiany mają dotyczyć tego, że:

  • odpis w języku obcym mamy wydawać w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez studenta (a nie w ciągu 30 dni od obrony, niezależnie od terminu złożenia wniosku przez studenta), jednakże termin złożenia takiego wniosku nie może być późniejszy aniżeli dzień ukończenia studiów,
  • zmianie ulec ma art. 77 ust. 2 PSWiN – na wniosek złożony najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego, uczelnia ma wydawać dyplom z odpisem w języku angielskim (a nie dowolnym języku obcym); komplet dokumentów to oryginał dyplomu + odpisy  w j. polskim + odpis w j. angielskim.
  • jeżeli chodzi o art. 79 ust. 4 za odpisy dyplomów w języku innym niż polski lub angielski będzie można pobierać opłaty.

Wymienione wyżej zmiany mają się wkrótce ziścić w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która obecnie jest na etapie prac rządowych. Jest to, co prawda, projekt innego ministerstwa (Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii), ale mimo to warto trzymać za niego kciuki, bo dotyczy naszych spraw ?

Na koniec słowo o obrazku – jest to tłumaczenie słowa „ministerstwo” na tylko kilkanaście z kilku tysięcy języków świata. Przygotowaliśmy je zawczasu zimą, zastanawiając się nad tym, jak poradzimy sobie z wydawaniem odpisów w jakimkolwiek języku obcym. Wszystko wskazuje na to, że to ryzyko się nie zrealizuje. Dużo osób i instytucji podjęło w tym celu działania. Jedną z nich było nasze Stowarzyszenie.

I jeszcze coś miłego: rozpoczynając swoje wystąpienie na toruńskim seminarium p. Marcin Czaja, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego powiedział, że Stowarzyszenie Forum Dziekanatów ma moc sprawczą. Nie ma nic fajniejszego i uskrzydlającego niż to, że podejmowane przez nas działania przynoszą realny efekt – przy czym efektem jest nie tyle to, co ma się wkrótce zmienić w przepisach prawnych (choć rzecz jasna na to liczymy!), ale to, że udało się nam nawiązać dialog z MNiSW i innymi instytucjami szkolnictwa wyższego.

PS: Całość projektu dostępna jest w RCL wraz z uzasadnieniem. Miło nam, że na s. 145 uzasadnienia znajduje się wzmianka o naszym Stowarzyszeniu 🙂