Katarzyna Rynkowska

absolwentka dwóch Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Zarządzania (2002) oraz Prawa i Administracji (2015). Ukończyła studia podyplomowe Prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji UG oraz Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na Wydziale Administracji w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Ponadto w 2018 r. uzyskała Certyfikat Efektywnego Menadżera po ukończeniu cyklu szkoleń menadżerskich zorganizowanych przez Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr.

Od kilkunastu lat związana zawodowo z UG, przez jedenaście lat pracowała w Dziale Zarządzania Kadrami (w tym 4 lata na stanowisku zastępcy kierownika), gdzie zajmowała się m.in. koordynowaniem i prowadzeniem spraw pracowniczych, nagrodami Rektora i MNiSW, odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Była członkiem Uczelnianej Komisji, która opracowała system okresowych ocen pracowniczych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz zespołu ds. informatyzacji tego systemu.

Od trzech lat jest kierownikiem dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji UG, a od 2016 r. – członkiem Rady Wydziału z ramienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Jako kierownik dziekanatu zajmuje się nie tylko koordynowaniem i nadzorowaniem procesu obsługi studentów, ale również sprawami pracowniczymi nauczycieli akademickich Wydziału (procedurami awansowymi, pensum dydaktycznym, konkursami na stanowiska nauczycielskie) oraz  obsługą posiedzeń Rady Wydziału.