Katarzyna Rynkowska

absolwentka dwóch Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Zarządzania (2002r.) oraz Prawa i Administracji (2015r.). Ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UG oraz Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na Wydziale Administracji w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Ponadto w 2018r. uzyskała Certyfikat Efektywnego Menadżera, który został Jej przyznany po ukończeniu cyklu szkoleń menadżerskich zorganizowanych przez Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, m.in. o tematyce budowania autorytetu kierownika zespołu poprzez efektywna komunikację z podwładnymi w trudnych sytuacjach, delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności, czy przygotowanie zespołu do poważnej zmiany organizacyjnej.

W Stowarzyszeniu Forum Dziekanatów działa od jego powstania w pierwszej kadencji była członkiem Zarządu, a w obecnej pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Od kilkunastu lat związana zawodowo z UG, przez jedenaście lat pracowała w Dziale Zarządzania Kadrami (w tym 4 lata na stanowisku z-cy kierownika działu), gdzie zajmowała się m.in. koordynowaniem i prowadzeniem spraw pracowniczych, nagrodami Rektora i MNiSW, odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Była członkiem Uczelnianej Komisji, która opracowała System Okresowych Ocen Pracowniczych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz zespołu ds. informatyzacji ww. systemu.

Od 2015 roku jest kierownikiem Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji UG, jest członkiem Rady Wydziału PiA z ramienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Jako kierownik dziekanatu zajmuje się nie tylko koordynowaniem i nadzorowaniem procesu obsługi studentów ale również sprawami pracowniczymi nauczycieli akademickich Wydziału (procedurami awansowymi, pensum dydaktycznym, konkursami na stanowiska nauczycielskie) oraz  obsługą posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki Prawne UG. W 2023 roku została powołana na kadencję 2020-2024 przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na Przewodniczącą Forum Dziekanatów i Biur Dziekana UG.