Konferencja biur projektowych: „Projekty jako szansa na rozwój uczelni”, Gliwice 6-7.06.2024

Konferencja biur projektowych: „Projekty jako szansa na rozwój uczelni”, Gliwice 6-7.06.2024

Misją uczelni jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Aby procesy te zachodziły sprawnie, niezbędna jest zarówno kadra naukowo-dydaktyczna, jak i kadra wspierająca jej działania.

Realizacja projektów jest jednym z kluczowych aspektów działalności uczelni – głównie w wymiarze badawczym, ale też dydaktycznym, czy infrastrukturalnym. Co więcej, z racji na sposób finansowania szkolnictwa wyższego zapotrzebowanie na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych jest coraz większe, a ponadto ich liczba i jakość wpływają na wysokość dofinansowania i wizerunek uczelni.

O ile naturalną rzeczą są konferencje i seminaria pracowników naukowo-dydaktycznych dotyczących sztuki zarządzania projektami (w ramach nauk o zarządzaniu), o tyle podobnych inicjatyw dla pracowników zajmujących się zarządzaniem i obsługą tych projektów na uczelniach w zasadzie nie ma; jeżeli już – są to szkolenia z zakresu poszczególnych programów, czy źródeł finansowania.

W związku z tym Sekcja Projektowa FAA zaprasza do Gliwic w dniach 6–7 czerwca br. na konferencję pt. „Projekty szansą rozwoju uczelni”. Podczas konferencji chcemy spojrzeć na projekty, a tym samym naszą pracę szerzej – a zatem skupić na zagadnieniach dotyczących kształtu systemów zarządzania projektami, ich funkcjonalności, wpływu projektów na całą działalność uczeni; chcemy także prześledzić nowe trendy, dowiedzieć się o projektowanych zmianach, a także porozmawiać o praktycznych aspektach procesu realizacji projektów, w tym finansowych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, stacjonarnie lub zdalnie (streaming), szykujemy – oprócz ciekawych gości i sporej dawki wiedzy praktycznej – również możliwości poznania się w sympatycznej atmosferze, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów owocujących w przyszłości wspólnymi inicjatywami, a także – co tu dużo mówić – wsparciem w trudnych kejsach.

Program konferencji w załączeniu

Serdecznie zapraszamy!!!

Ważne informacje:

Forum Administracji Akademickiej, ul. Rakowiecka 24 (gmach SGH, p. 303), 02-521 Warszawa
Nr rachunku bankowego: Bank Pekao 30 1240 2135 1111 0010 8649 5221

Tytuł przelewu: [Projekty – imię i nazwisko uczestnika]

Wpłata powinna nastąpić maksymalnie w ciągu tygodnia od rejestracji. Zależy nam na informacji o faktycznej liczbie uczestników, aby lepiej zaplanować organizację wydarzenia. Jeżeli potrzebują Państwo fakturę pro forma – prosimy o kontakt z naszą Skarbniczką, Katarzyną Kłopotowską.


PROJEKTY JAKO SZANSA  NA ROZWÓJ UCZELNI

6–7 czerwca 2024 r. | Gliwice

6 czerwca

10:00–11:30 Znaczenie projektów w ocenie i finansowaniu Uczelni – osiągnięcia i nowe perspektywy

  • Działalność projektowa uczelni i jej związek z sytuacją ekonomiczną jednostki (zarys osiągnięć IDUB i EURECA) – powitanie i wstęp Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej
  • Znaczenie i waga projektów w aspekcie nadawania kategorii w dyscyplinach naukowych a wysokość przyznawanych subwencji; plany na przyszłość agencji NCBR/NCN/NAWA/ABM – prelegent MNiSW, Departament Nauki (tbc)
  • POLON jako narzędzie raportowania osiągnięć jednostki: plany na przyszły okres raportowy – prelegent OPI

11:30–12:00 Przerwa na kawę

12:00–13:30  Projekty szansą na rozwój uczelni – jak to zrobimy?

  • Polskie uczelnie w sieci Uniwersytetów Europejskich – droga do internacjonalizacji – Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami PŚ
  • Model systemu zarządzania projektami w Uczelni: zarządzanie organizacją przez projekty i wsparcie informatyczne – prelegent Centrum Zarządzania Projektami PŚ
  • Organizacje zrzeszające praktyków projektowych w Polsce: cele i zamierzenia (prezes Forum Administracji Akademickiej, przedstawiciel TUPMO)

Dyskusja/sesja Q&A

13:30–14:30 Przerwa na obiad

14:30–16:30 Zagadnienia praktyczne realizacji projektów

  • Katalogi kosztów osobowych na uczelniach w różnych portfelach projektowych a funkcja kontrolera budżetu [FAA/CZP]
  • Sposoby zatrudniania w projektach [TUPMO]
  • Spojrzenie audytora Komisji Europejskiej na koszty osobowe w programie HE – prelegent European Fund Management Consulting (UWAGA: prezentacja w języku angielskim)
  • Umowa konsorcjum w projektach Marii Curie Skłodowskiej ze szczególnym uwzględnieniem przesunięć w budżecie między partnerami – prelegent European Fund Management Consulting (UWAGA: prezentacja w języku angielskim)

Dyskusja/sesja Q&A

18:00+ Kolacja networkingowa

7 czerwca

 Zawód manager projektów w Europie i w Polsce – sesja w ramach projektu

09:30–10:00  Powitanie i przedstawienie projektu V4+WB RMA Network Plus Politechnika Śląska

10:00–10:30  RM Roadmap – prezentacja rezultatów projektu: wyniki ankiet I wywiadów, definicja RMA, ścieżka kariery i rozwój RMA – Ambasador RM Roadmap

10:30–10:50  Niebędący, czyli kto? – prezes Forum Administracji Akademickiej

10:50–11:15  Action 17: Research Management Initiative – inicjatywa KE w zakresie zarządzania badaniami naukowymi, założenia i udział PL  – prelegent Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11:15–11:45  Panel dyskusyjny: doskonałe wsparcie badawczy dzięki dedykowanym biurom, tworzenie ścieżek kariery dla RMA, wpływ usług wsparcia badań naukowych

12:00–13:00 Lekki lunch