Konferencja w ramach Forum Dziekanatów 2018

Konferencja w ramach Forum Dziekanatów 2018

Forum Dziekanatów jest inicjatywą, która powstała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rok temu. Służy do konsolidowania społeczności pracowników dziekanatów polskich uczelni oraz osób, którym zależy na sprawnym funkcjonowaniu dziekanatów i szerzej – administracji uczelni. W tym celu zorganizowaliśmy w 2017 r. pierwsze ogólnopolskie Forum Dziekanatów, a następnie seminarium praktyczne poświęcone organizacji pracy w dziekanacie, a także zręby sieci zrzeszającej pracowników dziekanatów polskich uczelni.

Pozytywna reakcja środowisk uczelnianych oraz słowa zachęty do dalszej pracy na tym polu zachęciły nas do kontynuacji prac na tym polu. Tegoroczne Forum Dziekanatów będzie wydarzeniem dwudniowym. Pierwszego dnia, tj. 4 grudnia planujemy konferencję naukową poświęconą nie tylko dziekanatom, ale szerzej – jednostkom administracji uczelni. W drugim dniu Forum (5 grudnia) planujemy warsztaty tematyczne dla pracowników dziekanatów. Niniejsze zaproszenie dotyczy czynnego uczestnictwa w konferencji.

Tematyka konferencji

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów na konferencję w ramach Forum Dziekanatów. Oczekujemy zarówno na zgłoszenia badaczy szkolnictwa wyższego, jak również praktyków – pracowników dziekanatów oraz innych jednostek administracyjnych uczelni. Dziekanat postrzegamy jako miejsce spotkania trzech stron – studentów, nauczycieli akademickich oraz administracji – uzgadniania ich potrzeb, negocjowania niekiedy odmiennych interesów. Zarazem dziekanat jest realizatorem misji uczelni, w tym miejscem kształtowania kultury pracy przyszłych absolwentów.

Podejmując problematykę funkcjonowania dziekanatów mamy nadzieję nie tylko na otwarcie nowego pola badawczego, ale przede wszystkim na stworzenie swoistej „wspólnoty praktyków” (community of practice), składającej się z badaczy szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego, a także pracowników administracyjnych uczelni.

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia takie jak:

 • organizacja pracy w dziekanatach,
 • relacje między jednostkami centralnymi a wydziałowymi,
 • współpraca dziekanatów z innymi jednostkami administracji,
 • relacje między studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami administracji,
 • otoczenie prawne, instytucjonalne, informatyczne, organizacyjne dziekanatów,
 • analiza przypadków konkretnych wydziałów/uczelni

Przewidujemy 15-20 minut na wystąpienie + czas na dyskusję.

Informacje praktyczne

Propozycje referatów (tytuł + abstrakt około 300 słów) wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres kgorak [at] sgh.waw.pl do 20 października 2018 r.

Ważne terminy:

 • 20 października 2018 – nadsyłanie abstraktów z biogramami
 • 25 października 2018 – decyzje o przyjęciu propozycji referatów
 • 4 grudnia 2018 – konferencja w ramach Forum Dziekanatów
 • 15 stycznia 2019 – nadsyłanie tekstów wystąpień do publikacji
 • wiosna/lato 2019 – publikacja

Informacje na temat Forum Dziekanatów, w tym program całego wydarzenia, opublikujemy na stronie http://dziekanaty.pl. A tymczasem serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień!

Komitet naukowy w składzie:

 • prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska – przewodnicząca komitetu; kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej; prodziekan w Dziekanacie Studium Magisterskiego
 • prof. SGH dr hab. Ewa Chmielecka – kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej; pełnomocnik Rektora SGH ds. Zarządzania Jakością Kształcenia
 • prof. SGH dr hab. Bartosz Witkowski – kierownik Zakładu Metod Probabilistycznych; Dziekan Studium Licencjackiego
 • dr Jacek Lewicki – adiunkt w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych
 • dr Renata Pajewska-Kwaśny – pracownik Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń; prodziekan w Dziekanacie Studium Magisterskiego
 • mgr Irena Senator – kierownik Dziekanatu Studium Magisterskiego