Lidia Tomaszewska

Absolwentka studiów MBA-SGH, Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), oraz szkoleń z zakresu zarządzania złożonymi projektami (Prince2, P3O). W latach 2004–2007 dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Olympus Szkoły Wyższej. Kieruje zespołem pozyskującym finansowanie zewnętrzne na realizację projektów: naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych i inwestycyjnych w SGH.

Inicjatorka projektów współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, w tym dla doktorantów, projektów w zakresie podnoszenia efektywności pracy naukowo-badawczej i uwzględniania zagadnień związanych z priorytetami rozwojowymi Mazowsza.

Autorka publikacji naukowych i branżowych dotyczących administracji szkolnictwa wyższego. Badaczka w projekcie Navigating Social Worlds: Toolbox for Social Inquiry (Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne).