Magdalena Kukuła

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 10 lat zawodowo związana z Akademią Ignatianum w Krakowie, w której zajmowała się obsługą toku studiów, a także planowaniem procesu dydaktycznego.

Od 2018 roku współtworzy Dział Nauczania AIK, gdzie jest odpowiedzialna m.in. za tworzenie procedur i aktów prawnych związanych z procesem kształcenia, koordynację procesów związanych z obsługą toku studiów oraz sprawozdawczość POL-on.

Od roku akademickiego 2020/2021 jest przedstawicielem pracowników administracyjnych do Senatu AIK. Interesuje się optymalizacją i cyfryzacją procesów obsługi toku studiów.