Małgorzata Hyc

Pracownik Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Koordynator Centrum Kompetencyjnego EZD EDU w SGH, którego celem jest wdrażanie rozwiązań w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją dla potrzeb szkół wyższych.

Od 2012 r. zajmuje się wdrożeniem systemów klasy EZD od współpracy przy tworzeniu normatywów wewnętrznych po szkolenia i wsparcie przy utrzymaniu i rozwoju wdrażanego systemu w jednostkach administracji publicznej i szkolnictwie wyższym. Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie tworzenia procedur administracyjnych. Prowadzi szkolenia dotyczące elektronicznego zarządzania dokumentacją poprzedzone analizą umiejętności i potrzeb użytkowników.