Marek Obszański

absolwent kierunku administracja Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego – Zarządzanie w administracji publicznej oraz Akademia Kompetencji Menedżera. W dziekanacie Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego pracuje od 2008 r., obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika dziekanatu.

Zawodowo zajmuje się obsługą toku studiów, koordynuje proces dyplomowania studentów kierunku prawo, a także uczestniczy w pracach zespołowych wdrażających produkty informatyczne w ramach projektu Akademia 360 Zintegrowanego Centralnego Systemu Informatycznego ALK.