Maria Cywińska

Absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach którego studiowała socjologię i psychologię na specjalizacjach z negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów oraz psychologii ekonomicznej. Menedżerka z doświadczeniem zdobytym w organizacjach publicznych (m.in. Komisja Europejska) i prywatnych. Obecnie dyrektorka administracyjna na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Interesuje się socjologią internetu i zarządzaniem pracownikami w organizacji. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.