Michał Podobas

Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW. Od 2016 r. zatrudniony w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę na rzecz szkolnictwa wyższego rozpoczął jako pracownik Sekcji Pomocy Materialnej odpowiedzialny za kompleksowy proces przyznawania stypendiów; współpracę i wsparcie merytoryczne pracy Komisji Stypendialnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów; planowanie kosztów oraz przygotowanie wypłat stypendiów oraz prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej pomocy materialnej dla studentów w ogólnopolskim systemie POLON.

Obecnie zastępca kierownika Działu Obsługi Studenta, który poza działalnością stypendialną odpowiedzialny jest za obsługę administracyjno-techniczną organów Samorządu Studentów SGH i organizacji studenckich SGH oraz kontrolę rozliczeń projektów realizowanych przez Samorząd Studentów oraz organizacje studenckie. Koordynator sekcji stypendialnej Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.