Natalia Karpierz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek administracja. Od 2019 r. związana z Akademią Ignatianum w Krakowie (w skrócie AIK). Swoją przygodę z pracą na rzecz szkolnictwa wyższego rozpoczęła jako pracownik Działu rekrutacji i stypendiów, później jako pracownik Działu Nauczania. Od marca 2021 r. pełni funkcję Kierownika Centrum Obsługi Studenta. Centrum Obsługi Studenta (COS) to nowa jednostka na AIK, która przejęła obsługę studentów od Dziekanatów. Poza obsługą studentów, COS zajmuje się rekrutacją kandydatów na studia oraz procesem stypendialnym.