„Niebędący nauczycielami akademickimi”. W poszukiwaniu lepszego określenia.

„Niebędący nauczycielami akademickimi”. W poszukiwaniu lepszego określenia.

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że określanie grupy pracowników poprzez to, kim nie są, jest niewłaściwe. Zamiast włączać do społeczności uczelni – wyklucza, nie mówiąc już o tym, że nie niesie ze sobą dumy z wykonywanej pracy. Zmiana tego określenia jest jednak zadaniem karkołomnym – i to nie tylko dlatego, że wiąże się z przekonaniem ustawodawcy do zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Problematyczne jest także znalezienie alternatywnego określenia, które byłoby lepsze, a przy tym we właściwy sposób odzwierciedlało podział na „będących” i „niebędących”.

Nad możliwymi scenariuszami zastanawialiśmy się w gronie Stowarzyszenia kilka lat temu. Obecnie zdecydowaliśmy się pójść dalej i spróbować doprowadzić do stosownej zmiany przepisów. W tym celu, we współpracy z Uniwersytetem SWPS, opracowaliśmy wyniki badania fokusowego zrealizowanego w kilku grupach pracowników różnych działów uczelni. Ich głównym celem było wygenerowanie alternatywnych określeń dla „niebędących”, ale często dotykały także innych, bardziej prozaicznych kwestii na styku relacji NA i NNA (raportem z badania podzielimy się w stosownym czasie).

Na podstawie tych badań opracowaliśmy kwestionariusz z czterema propozycjami określeń alternatywnych dla sformułowania „niebędący nauczycielami akademickimi”. Dodaliśmy jeszcze pole „inne”, gdyby ktoś wpadł na coś, czego nam nie udało się wygenerować. Do udziału w ankiecie zapraszamy pracowników „niebędących nauczycielami akademickimi”.  Na tym etapie chcemy się dowiedzieć, która z tych propozycji nazw jest według Państwa najlepsza.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://forms.office.com/e/7pRry4Pfmh do 10 kwietnia 2024 r.

Bardzo prosimy o to, aby link do ankiety przekazali Państwo do jak najszerszej grupy pracowników „niebędących”. Zależy nam na tym, aby zebrać możliwie dużo odpowiedzi, a także na tym, by osoby, które obecnie są „niebędące nauczycielami akademickimi” miały możliwość wyrażenia swojej opinii na temat tego, w jaki sposób chciałyby być określane.

Siła i jakość naszych postulatów zależy w dużej mierze od zasięgu tych konsultacji, a także wielości środowisk „niebędących”, do jakich uda się nam dotrzeć. Późną wiosną planujemy przekazać postulat zmiany określenia „pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi” do Ministra Nauki.

W akcji promującej udział w konsultacjach wspierają nas inne organizacje zrzeszające „niebędących” – IROs Forum, Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości oraz Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich PRom. Wsparcia prawnego udziela nam Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Dziękujemy także Władzom Uczelni za zaangażowanie się w tę inicjatywę – link do ankiety został rozesłany przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Medycznych, a także w uczelnianym mailingach na uczelniach ekonomicznych i  kilku uniwersytetach (a może nie tylko tam?). To dla nas bardzo ważny sygnał i duże wsparcie.

Zapraszamy do klikania we wspólnej sprawie!

One Response to „Niebędący nauczycielami akademickimi”. W poszukiwaniu lepszego określenia.