Nowe technologie IT. Dostępność cyfrowa uczelni – konferencja OPTeam

Nowe technologie IT. Dostępność cyfrowa uczelni – konferencja OPTeam

W dniach 24-25 maja w pięknym hotelu Warszawianka w Serocku nad zalewem Zegrzyńskim odbyła się organizowana przez OPTeam XII Ogólnopolska konferencja „Nowe technologie IT. Dostępność cyfrowa Uczelni”. Uczestnikami konferencji byli pracownicy uczelni wyższych, przedstawiciele największych firm sektora IT oraz przedstawiciele organizacji szkoleniowych i reprezentanci środowiska akademickiego w uczelni. Były to intensywne dwa dni merytorycznych i wysokiej jakości wystąpień dotyczących innowacyjnych rozwiązań informatycznych wspierających uczelnie wyższe, systemów usprawniających komunikację wewnętrzną między jednostkami i pracownikami- oraz komunikację zewnętrzną na linii uczelnia-student czy uczelnia-interesariusze. Zaprezentowano sprzęt, technologie, usługi i szkolenia z systemów IT możliwych do zastosowania na uczelni. Pokazano również, jak ważne jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w celu podwyższenia funkcjonalności uczelni.

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów brało czynny udział w tej konferencji. Nasza koleżanka ze Stowarzyszenia – Grażyna Maszniew, Dyrektor Centrum Obsług Studiów Politechniki Śląskiej, w imieniu Stowarzyszenia Forum Dziekanatów omówiła analizę systemową i informatyczną propozycji MEiN centralnego systemu rekrutacyjnego – wskazując w ocenie naszego Stowarzyszenia szanse i zagrożenia oraz mocne i słabe strony planów MEiN w tym zakresie. Stowarzyszenie Forum Dziekanatów aktywnie włącza się w przedsięwzięcia, które pozwalają na wymianę dobrych praktyk, doświadczeń i idei wspierających sprawną organizację procesów zachodzących na uczelniach.