Ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH

Forum Dziekanatów jest inicjatywą, która powstała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Służy do budowania środowiska pracowników dziekanatów polskich uczelni publicznych i niepublicznych oraz osób, którym zależy na właściwym funkcjonowaniu dziekanatów (dziekani, kanclerze, pracownicy działów współpracujących z dziekanatem).

Celem tej inicjatywy jest zatem wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami dziekanatów, wspieranie się i wzajemna pomoc w trudnych zagadnieniach (np. prawnych) oraz wymiana doświadczeń w zakresie organizacji pracy, a w szczególności szukanie dróg do ułatwienia i usprawnienia pracy dziekanatów.

Obecnie przygotowujemy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie III ogólnopolskie Forum Dziekanatów, które odbędzie się 7-8 grudnia 2019 r.

Dotychczas zorganizowane zostały następujące edycje ogólnopolskiego Forum Dziekanatów:

II ogólnopolskie Forum Dziekanatów, 4-5 grudnia 2018 r. zorganizowane przez Szkołę Główną w Warszawie oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów. Partnerem wydarzenia były: Microsoft, KPMG, a nagrody w konkursie ufundowała firma Dr Irena Eris.

I ogólnopolskie Forum Dziekanatów, 5 grudnia 2017 r. zorganizowane przez Dziekanat Studium Magisterskiego SGH. Partnerem wydarzenia była firma Microsoft.

Impulsem do zorganizowania Forum Dziekanatów były badania zrealizowane w ramach międzykolegialnego grantu rektorskiego Efektywność funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach (kierownik: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska). Wywiady prowadzone w ramach tych badań pokazały, jak wielka jest potrzeba dzielenia się doświadczenami i rozwiązaniami pomiędzy pracownikami dziekanatów polskich uczelni wyższych.

Efektem badań jest monografia: K. Górak-Sosnowska, J. Brdulak, M. Matusewicz, I. Senator, Dziekanaty na wyższych uczelniach: funkcjonowanie – wyzwania – dobre praktyki, SGH, Warszawa 2018, 218 s.