Program IV ogólnopolskiego Forum Dziekanatów

Program IV ogólnopolskiego Forum Dziekanatów

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem IV ogólnopolskiego Forum Dziekanatów.

7 grudnia 2020 r. (poniedziałek)

10:00 | otwarcie Forum 

 • prof. dr hab. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska – prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów


10:15 | premiera filmu pt. „Dziekanat to Rzym” (Polska 2020,
czas: 2’51’’)

 

10:20–11:50 Uczelnie w 2020 roku: zarządzanie kryzysowe, czy nieoczekiwana okazja do rozwoju?

Udział w panelu potwierdzili:

 • dr Anna Budzanowska – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – Prorektor ds. rozwoju Politechniki Gdańskiej
 • prof. dr hab. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Kończący się rok był trudny dla wszystkich, także dla uczelni. W trakcie panelu poprosimy naszych gości o refleksję nad tym, co było dla nich największym wyzwaniem tego roku, który kryzys udało się zamienić w okazję do rozwoju, a które problemy nadal spędzają sen z oczu, bo ujawniły się w niesprzyjających okolicznościach. 

Prowadzenie: Maria Cywińska (UW/SFD) 

 

12:00–13:00 | Zmiany przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego w warunkach Covid-19  – panel z udziałem p. Marcina Czai, dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego, MSWiN

Pandemia zmieniła nasze funkcjonowanie na uczelni w wielu wymiarach. Panel poświęcony będzie zmianom, jakie następują w aktach prawnych wpływających na szkolnictwo wyższe. Pan Dyrektor Czaja nie tylko przybliży meandry przepisów prawnych w warunkach Covid-19, ale również (tradycyjnie, mimo nowej formuły spotkania) odpowie na zgłoszone przez członków SFD pytania.

ProwadzenieAnna Mielczarek-Taica (UMK/SFD) i Magdalena Kukuła (AI Kraków/SFD)

 

13:30–16:00 | W kierunku e-teczki czyli cyfryzacja jako ewolucja, nie rewolucja – panel zorganizowany przez MUCI 

Panel będzie miał charakter dualny. Z jednej strony zostaną wskazane konkretne wymogi prawa regulujące postępowanie z dokumentami, które mają trafić do teczki studenta, a z drugiej zaprezentowane zostaną  rozwiązania informatyczne, już teraz wdrożone na niektórych uczelniach.

Prowadzenie: dr Janina Mincer-Daszkiewicz (UW)

8 grudnia 2020 r. (wtorek)


10:00–11:45 | 100 pytań o POLon – panel z udziałem dr. Andrzeja Kurkiewicza, zastępcy dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW

Niespełna rok temu oczekiwaliśmy na nowy POLon 2.0 i mogliśmy się tylko domyślać które zagadnienia sprawią nam najwięcej kłopotów. Teraz, po wiosennych doświadczeniach z nową odsłoną POLonu, mamy szansę poruszyć kwestie, które spędzały nam sen z powiek na początku roku.

Prowadzenie: Anna Stoczkiewicz (PW/SFD) 

 

12:00–13:45 | Konferencja: Administracja uczelni w warunkach pandemii – wyzwania i kierunki działań

 • prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (SGH/SFD) i Lidia Tomaszewska (SGH/SFD), Zarządzanie administracją uczelni w warunkach Covid-19 
 • Aleksandra Matukin-Szumlińska (AGH), Zmiany w organizacji kształcenia studiów wyższych w warunkach Covid-19
 • Ewa Wiśniewska (ALK/SFD) i dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (SGH/SFD), Cyfryzacja obsługi procesu dydaktycznego – konieczność, czy skutek uboczny pandemii Covid-19? 
 • dr Justyna Maciąg (UJ), Nowoczesny lider w dziekanacie – jak budować przywództwo w oparciu o koncepcję Lean Leadership 

ProwadzenieBarbara Mroczkowska (APS/SFD)


14:00–15:40 | II Kongres Stowarzyszenia Forum Dziekanatów  

Członków Stowarzyszenia zapraszamy na sprawozdanie z działalności i głosowanie, a sympatyków – do bliższego zapoznania się z naszą działalnością i być może wstąpienia w nasze szeregi. Jest nas tak dotąd 154 🙂

 • Prezentacja Stowarzyszenia i zaproszenie do udziału
 • Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia