Pytania do ustawy o dokumentach publicznych

Pytania do ustawy o dokumentach publicznych

Obok przeprowadzenia obron, przygotowania dyplomów i suplementów, a także zebrania sił na nowy rok akademicki, uczelniom w wakacje przyszło się zmierzyć z Ustawą o dokumentach publicznych. Najpewniej właśnie teraz wiele z nas głowi się nam tym, czym się różni gilosz od irysu (i co to w ogóle jest!), jakie jest podobieństwo blankietu do wzoru, a jakie do wzorca, czym są wady techniczne i jak je potem rozliczyć, komu i jak wysyłać nowe wzory dyplomów, czy jakie parametry powinna mieć szyba pancerna, jeżeli dziekanat znajduje się na parterze. No dobrze, być może z szybą pancerną przesadziłam – tym najpewniej zajmuje się na uczelni inna niż dziekanat jednostka, jednak gros pozostałych pytań – i wiele innych – spoczywa na barkach dziekanatów.

Dotychczas każdy z nas radził sobie z szukaniem odpowiedzi na własną rękę – uczelnie wysyłały do MNiSW pytania, a MNiSW każdemu indywidualnie odpowiadało. Rzadko kiedy uczelnie dzieliły się uzyskanymi odpowiedziami ze sobą. Być może wynikało to ze specyfiki poszczególnych uczelni i faktu, że każdego mogło interesować co innego, ale może najzwyczajniej nie było kanału komunikacji.

Zamiast chodzić po omacku, każdy na własną rękę, proponujemy przy współpracy z MNiSW inne rozwiązanie. Podjęliśmy się zebrania Państwa pytań związanych z praktyczną realizacją ustawy o dokumentach publicznych oraz problemów, jakie w Państwa ocenie łączą się z tym procesem. Na tej podstawie MSWiA – bo to ono określa warunki techniczne związane z realizacją tej ustawy – przygotuje wyjaśnienia i wytyczne, które zostaną rozesłane do uczelni (a i my zamieścimy je na naszej stronie).

Innymi słowy, im lepsze zadamy pytania, tym większa szansa na uzyskanie pełnych i wyczerpujących odpowiedzi, zwłaszcza że wiele tych spraw leży w gestii MSWiA a nie „naszego” ministerstwa. Wiemy, że nie ma jeszcze rozporządzeń do ustawy – być może jest jeszcze i czas na to, aby zwrócić uwagę na zagadnienia, które mogą się później okazać problematyczne w realizacji przepisów ustawy o dokumentach publicznych.

Co zatem należy zrobić?

  1. Zastanowić się nad tym, co z punktu widzenia wdrażania ustawy o dokumentach publicznych może być kłopotliwe dla Państwa dziekanatów lub uczelni.
  2. Sformułować pytania.
  3. Wysłać je do nas na adres: stowarzyszenie@forum-dziekanatow.pl w terminie do 27 lipca 2019 r.

Pytania zbierzemy, opracujemy i przekażemy do MNiSW. Dzięki temu otrzymamy przewodnik po nowej ustawie, a nasze wątpliwości choć po części zostaną rozwiane.

Na koniec warto dodać, że to chyba pierwszy raz, kiedy nasze środowisko – pracowników dziekanatów – zostało poproszone o sformułowanie pytań i pomoc MNiSW. Wykorzystajmy tę szansę jak najlepiej!