Razem damy radę: seminarium otwierające 17 maja 2021

Razem damy radę: seminarium otwierające 17 maja 2021

Tworzymy razem społeczność uczelni, jednak zazwyczaj funkcjonujemy w ramach kilku plemion – studentów, pracowników naukowych i pracowników administracji. Interesy, potrzeby i wyobrażenia tych dwóch ostatnich grup są często rozbieżne, choć przecież razem składają się na ten sam cel główny. Jeżeli wykładowca prowadzi zajęcia, to musi na czas wystawić oceny. Jeżeli pracownik naukowy składa projekt, warto aby odpowiedni pracownik działu zajmującego się projektami dowiedział się o tym wcześniej niż na dzień składania wniosków. A jednak często nie potrafimy się porozumieć.

W tym układzie pracownicy administracyjni są na pozycji gorszej niż pracownicy naukowi (choć pewnie niejeden naukowiec może w tym momencie powiedzieć, że to pani z administracji wyznacza mu zadania i zrzuca na niego różne obowiązki). To oni pełnią bowiem funkcje pomocnicze, wspierające wobec działalności podstawowej uczelni realizowanej przez pracowników naukowo-dydaktycznej. Wzajemne nieporozumienia generują napięcia i trudne sytuacje w pracy. Rozwiązania teoretycznie są w zasięgu ręki – wystarczy się porozumieć. Ale jak to zrobić?

Razem damy radę to cykl warsztatów, które dotyczą trudnych sytuacji w pracy – zarówno na styku Będący-Niebędący (czyli pracownik naukowy = pracownik administracyjny), jak również w ramach plemienia Niebędących (plemię centrala vs. plemię wydział; plemię działu X vs. plemię działu Y). Chcemy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób takie trudne sytuacje można rozwiązać, skorzystać z wzajemnych doświadczeń, pomysłów, a może po prostu stworzyć mikrosieci wsparcia. Ale czas na rozwiązania jeszcze nastąpi.

Póki co chcemy zbadać skalę i zakres problemów, z którymi się mierzymy. Taki cel ma pierwsze, otwierające seminarium pt.

Nauka – dydaktyka – administracja: współpraca i komunikacja między różnymi grupami pracowników akademickich

Odbędzie się ono 17 maja 2021 w poniedziałek o 15:00 i potrwa najpewniej około 2h. Jest to akurat taka pora, gdy ktoś może zostać w pracy i posłuchać, albo taka pora, aby pracę nieco wcześniej skończyć i połączyć się z nami. Na spotkaniu chcemy stworzy mapę wyzwań/potencjalnych trudności komunikacyjnych/interpersonalnych w pracy (administracji) na uczelni. W późniejszym terminie zaproponujemy kilka mniejszych spotkań w kameralnych grupach, podczas których będziemy zastanawiać się nad rozwiązaniami tych trudności – zarówno instytucjonalnymi, jak i personalnymi.

Seminarium prowadzić będzie dr Anna Cybulko, rzecznik akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Słowo wstępne w formie dialogu Będącej z Niebędącą wygłoszą Katarzyna Górak-Sosnowska i Maria Cywińska, która jest zarazem inicjatorką tego projektu.

Zapraszamy do rejestracji na spotkanie na stronie SFD.